Infografički prikaz ravnopravnosti i suzbijana diskriminacije

Pregledajte infografički prikaz ravnopravnosti i suzbijanja diskriminacije prema podacima Sarajevskog otvorenog centra na LINKU.