Sarajevski otvoreni centar uputio žalbe na Pravilnik o odijevanju Sveučilišta u Mostaru Gender centru FBiH i Instituciji ombudsmena za ljudska prava

Smatrajući kako su novim Pravilnikom o odijevanju Sveučilišta u Mostaru prekršeni Zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini i Zakon o ravnopravnosti spolova BiH, Sarajevski otvoreni centar je uputio žalbe Gender centru FBiH i Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH.

Naime, tokom mjeseca februara Sveučilište u Mostaru je objavilo Pravilnik o odijevanju na svim fakultetima i akademijama, za nastavno osoblje, administrativno osoblje i studente_ice, čija je namjera, kako se navodi u Pravilniku, ”odrediti granicu dobroga ukusa u odijevanju”.

Pravilnik normira poslovni stil odijevanja za žene i muškarce, taksativno navodeći koji su vidovi oblačenja (ne)prihvatljivi, koji narušavaju ”standard prihvatljivog ponašanja i odijevanja”, te predviđa sankcije za nepridržavanje osnovnih pravila o odijevanju – udaljavanje sa nastave/ispita, kao i mogućnost pokretanja stegovnog postupka sukladno Kodeksu Sveučilišta u Mostaru.

U Pravilniku se određena ženska odjeća povezuje s ”noćnim klubovima i striptiz barovima” (”bluze, košulje, majice ili druge odjevne predmete koji imaju upadljivi, izazovni i napadni dekolte”). Također, zabranjuju se prenaglašena vjerska obilježja i navodi da se za pohađanje nastave sa vjerskim pokrivalom za glavu koje sakriva identitet osobe mora dobiti dozvola dekana/ice određenog fakulteta.

SOC smatra kako je usvajanjem ovog akta došlo do diskriminacije na osnovu spola i vjeroispovijesti te da su prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine, kao i Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

Pozivamo Sveučilište u Mostaru da preispita i povuče svoju odluku – Pravilnik o odijevanju Sveučilišta u Mostaru. Tražimo od Institucije Ombudsmena i od Gender centra da, u skladu sa zakonima, prikupe sve potrebne informacije u ovom slučaju te izda mišljenje i preporuku u ovom slučaju, s ciljem sprečavanja isuzbijanja navedene diskriminacije.