Treći sastanak Međukantonalnog foruma protiv diskriminacije u organizaciji Misije OSCE-a

546dd787-5490-43e1-867c-075ab0765237-osce-flags-718x446Predstavnice Sarajevskog otvorenog centra govoriti će o tome zašto Bosni i Hercegovini treba strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije, te o stanju ljudskih prava žena u BiH na trećem sastanaku Međukantonalnog Foruma protiv diskriminacije, kojeg organizira Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini – terenska kancelarija u Travniku,  a koji će se održati 24. 06.2015. godine u prostorijama Medica Zenica.

Tom prilikom, prisutnima će  biti predstavljeni i nalazi dvije publikacije objavljene unutar edicije Human Rights Papers Sarajevskog otvorenog centra: Strategije za prevenciju i borbu protiv diskriminacije i Godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini u 2014. godini.

Fokus sastanka je diskriminacija na osnovu roda i rodno osviještena politika (gender mainstreaming), a cilj je da ovaj Forum posluži kao pokretač i osnova tromjesečnih aktivnosti na izgradnji kapaciteta, razmjeni iskustava i povezivanju organizacija civilnog društva, onih koji pružaju besplatnu pravnu pomoć, akademske zajednice, pravosuđa, pravnih stručnjaka, javne uprave, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, kao i drugih profesionalaca koji djeluju na polju borbe protiv diskriminacije i zaštite ljudskih prava u Srednjobosanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.

 

Pozivno pismo i agendu možete preuzeti ovdje.