Ljudska prava tema na sjednici EU-BiH strukturisanog dijaloga

struktuirani dijalogNakon što su učestvovale na seminaru 7. marta i uputile otvoreno pismo Vijeću ministara BiH, Direkciji za evropske integracije BiH, Delegaciji Evropske unije u BiH i Evropskoj komisiji, organizacije civilnog društva su i zvanično pozvane da budu dio strukturisanog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Plenarni sastanak Strukturisanog dijaloga o pravosuđu održaće se 13. i 14. maja u Sarajevu.

Sarajevski otvoreni centar zagovaraće pitanja koja se tiču zabrane diskriminacije
i anti-diskriminacionih politika, rodne ravnopravnosti, te pitanja vezana za govor
i zločin iz mržnje. Nadamo se da ćemo tako doprinijeti boljem položaju LGBT
osoba i žena u Bosni i Hercegovini.