Strategija za borbu protiv diskriminacije

Tokom 2014. godine inicirali smo debatu unutar civilnog društva o načinima izrade strategije za borbu protiv diskriminacije u BiH, uz pomoć stručnjakinja iz Hrvatske i Srbije koje su bile uključene u procese donošenja i/ili usvajanja strategija i akcionih planova sveobuhvatne borbe protiv diskriminacije u svojim državama.

Sarajevski otvoreni centar zagovara izradu i usvajanje višegodišnje strategije i akcionog plana za borbu protiv diskriminacije koji bi se primjenjivali u čitavoj državi, i koji bi predviđali konkretne i realistične mjere na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou za borbu protiv diskriminacije, između ostalog, i LGBT osoba, a u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva.

28/04/2014
OCD pozivaju institucije BiH i EU da Struktuisani dijalog o pravosuđu učine transparentnijim i efikasnijim

Otvoreno pismo bh. organizacija civilnog društva Vijeću ministara BiH, Direkciji za evropske integracije BiH, Delegaciji Evropske unije u BiH i Evropskoj komisiji STRUKTUISANI...

13/03/2014
Diskriminacija i zločin iz mržnje kao prioriteti za EU

Nakon prošlosedmične posjete evropskog komesara za proširenje i politiku susjedstva Bosni i Hercegovini, Štefana Fülea, tokom koje je razgovarao s velikim brojem...

08/02/2014
Predstavnici Evropskog Parlamenta procijenili stanje LGBT prava u BiH

Šestog februara je Evropski parlament usvojio tri godišnja izvještaja o procesu pristupa Evropskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Crnu Goru, nakon što je prošlog...