Obrazovanje

Znajući da zakonodavstvo i politike nisu dovoljni za zaštitu ljudskih prava LGBT osoba i njihovu inkluziju u bh. društvo, Sarajevski otvoreni centar doprinosi povećanju nivoa svijesti i znanja o kršenjima ljudskih prava LGBT osoba kroz različite vidove obrazovanja. Kroz obrazovanje želimo unaprijediti vještine, koje će rezultirati senzibilizacijom u radu sa LGBT osobama, konkretnim prijedlozima politika, te zakona vezanih za prava LGBT osoba.

Obrazujemo:

  • sudije/sutkinje, tužitelje/tužiteljke
  • policijske službenike/službenice
  • državne službenike/službenice u institucijama koje se bave pitanjima ljudskih prava
  • buduće profesionalce/profesionalke koje mogu doprinijeti ovim promjenama (studenti_ce prava i novinarstva, mladi pravnici_e i novinari_ke)

 

„Smatram ovu obuku kao poklon“: prva edukacija za socijalne radnice i radnike

Ovo je prvi put ikada da je Sarajevski otvoreni centar educirao stručne radnice_ke iz oblasti socijalne zaštite o ljudskim pravima LGBTI...

Predstavnici_e Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS po drugi put na info sesiji

Nakon prve održane info sesije, predstavnici_ce Ministarstva za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS su izrazili_e želju i potrebu da se za njihove kolege_ice...

Predstavnici_ce Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo razumiju zašto je bitno govoriti o pravima LGBTI osoba

Info sesija je bila edukativnog karaktera, a za cilj je imala kako edukaciju tako i senzibilizaciju predstavnika_ca ovih ustanova o pitanjima koja se odnose na LGBTI...

Iz Rozog izvještaja 2017: Mediji

U narednom periodu ćemo objavljivati tekstove iz našeg Godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava LGBTI osoba – Rozi izvještaj 2017. Pravni okvir Kodeksi profesionalne...

Iz Rozog izvještaja 2017: Azil

U narednom periodu ćemo objavljivati tekstove iz našeg Godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava LGBTI osoba – Rozi izvještaj 2017. Pravni okvir Početkom 2016. godine u...

Danas je dan podizanja svijesti o interspolnosti

Na današnji dan, 26. oktobra 1996. godine ispred mjesta gdje je održana godišnja konferencija Akademije Pedijatara_ica Amerike održan je prvi javni protest interspolnih osoba...