Obrazovanje

Znajući da zakonodavstvo i politike nisu dovoljni za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba i njihovu inkluziju u bh. društvo, Sarajevski otvoreni centar doprinosi povećanju nivoa svijesti i znanja o kršenjima ljudskih prava LGBTI osoba kroz različite vidove obrazovanja. Kroz obrazovanje želimo unaprijediti vještine, koje će rezultirati senzibilizacijom u radu sa LGBTI osobama, konkretnim prijedlozima politika, te zakona vezanih za prava LGBTI osoba.

Obrazujemo:

  • pravne stručnjake/inje, sudije/sutkinje, tužitelje/tužiteljke
  • policijske službenike/službenice
  • državne službenike/službenice u institucijama koje se bave pitanjima ljudskih prava
  • buduće profesionalce/profesionalke koje mogu doprinijeti ovim promjenama (studenti_ce prava i novinarstva, mladi pravnici_e i novinari_ke)
  • stručnjake/inje za mentalno zdravlje i socijalni rad
  • zdravstvene radnike/ice

15/09/2021
Nastavljamo treninge o inkluzivnoj psihosocijalnoj podršci LGBTI osobama u Banjaluci

U Banjaluci će se 30. septembra i 1. oktobra u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra održati dva jednodnevna treninga koje u okviru projekta „Regionalizacija LGBTI...

08/07/2021
Kroz treninge na temu vršnjačkog savjetovanja do inkluzivne psihosocijalne podrške za LGBTI osobe u Prijedoru

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, u Prijedoru je u organizaciji...

30/06/2021
Osposobljavanje stručnog osoblja centara za mentalno zdravlje i centara za socijalni rad Zeničko – dobojskog kantona za podršku LGBTI osobama

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske...

18/05/2021
Poziv na okrugli sto na temu ljudskih prava LGBTI osoba

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i Sarajevski otvoreni centar organizuju okrugli sto na temu ljudskih prava LGBTI osoba – „Pravna zaštita LGBTI...

08/02/2021
Poziv predstavnicima_cama organizacija civilnog sektora na dvodnevnu edukaciju na temu ljudskih prava LGBTI osoba

Sarajevski otvoreni centar poziva predstavnike_ce organizacija civilnog sektora da prisustvuju dvodnevnoj edukaciji „Smjernice za organizaciju javnih okupljanja za...

31/01/2020
Trening za bh. endokrinologe_inje: o medicinskim aspektima prilagodbe spola

Predavačice na treningu su bile dr.med. Katja Dumić Kubat, spec. pedijatrije na Klinici za pedijatriju Zavoda za dječju endokrinologiju i dijabetes (KBC Zagreb), i Asmira Topal...