Obrazovanje

Znajući da zakonodavstvo i politike nisu dovoljni za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba i njihovu inkluziju u bh. društvo, Sarajevski otvoreni centar doprinosi povećanju nivoa svijesti i znanja o kršenjima ljudskih prava LGBTI osoba kroz različite vidove obrazovanja. Kroz obrazovanje želimo unaprijediti vještine, koje će rezultirati senzibilizacijom u radu sa LGBTI osobama, konkretnim prijedlozima politika, te zakona vezanih za prava LGBTI osoba.

Obrazujemo:

  • pravne stručnjake/inje, sudije/sutkinje, tužitelje/tužiteljke
  • policijske službenike/službenice
  • državne službenike/službenice u institucijama koje se bave pitanjima ljudskih prava
  • buduće profesionalce/profesionalke koje mogu doprinijeti ovim promjenama (studenti_ce prava i novinarstva, mladi pravnici_e i novinari_ke)
  • stručnjake/inje za mentalno zdravlje i socijalni rad
  • zdravstvene radnike/ice

05/12/2018
Uloga nastavnica_ka u slučaju nasilja nad učenicima_ama na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta unutar obrazovnih ustanova

Kada se govori o nasilju, općeprihvaćeni je stav da učenice_i nasilje trebaju prijaviti osoblju, koje slijedeći korake iz protokola o postupanju u slučajevima nasilja u...

11/10/2018
LGBTI OSOBE SU HRABRE JER ŽIVE I DIJELE SVOJE IDENTITETE U BH DRUŠTVU

Svake godine na ovaj dan LGBTI aktivisti/kinje podsjećaju na neophodnost stvaranja sigurnog okruženje za lezbejke, gejeve, biseksualne, trans i interspolne osobe, okruženja u...

24/09/2018
10 GODINA POSLIJE: ŠETNJA U NAŠIM CIPELAMA

10 GODINA POSLIJE: ŠETNJA U NAŠIM CIPELAMA Obilježavanje 10 godina aktivizma od prvog Queer Sarajevo festivala do danas Od 24. do 28. septembra 2008. godine, u organizaciji...

08/05/2018
Evidentan trend ograničavanja slobode okupljanja u Bosni i Hercegovini

Sarajevski otvoreni centar je tim povodom juče u Sarajevu organizovao regionalnu konferenciju o ljudskim pravima LGBTI osoba pod nazivom Sloboda okupljanja: Pravo za sve ili...

01/12/2017
Nakon psihijatara_rica i medicinske sestre i tehničari JU Psihijatrijske bolnice Jagomir prošli obuku o ljudskim pravima LGBTI osoba

Nakon održane info sesije za psihijatre_ice, kroz dvije info sesije, obuku o ljudskim pravima LGBTI osoba su prošli_e i medicinske sestre i tehničari JU Psihijatrijske bolnice...

24/11/2017
„Smatram ovu obuku kao poklon“: prva edukacija za socijalne radnice i radnike

Ovo je prvi put ikada da je Sarajevski otvoreni centar educirao stručne radnice_ke iz oblasti socijalne zaštite o ljudskim pravima LGBTI...