Obrazovanje

15/09/2021
Nastavljamo treninge o inkluzivnoj psihosocijalnoj podršci LGBTI osobama u Banjaluci

U Banjaluci će se 30. septembra i 1. oktobra u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra održati dva jednodnevna treninga koje u okviru projekta „Regionalizacija LGBTI...

08/07/2021
Kroz treninge na temu vršnjačkog savjetovanja do inkluzivne psihosocijalne podrške za LGBTI osobe u Prijedoru

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, u Prijedoru je u organizaciji...

30/06/2021
Osposobljavanje stručnog osoblja centara za mentalno zdravlje i centara za socijalni rad Zeničko – dobojskog kantona za podršku LGBTI osobama

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske...

18/05/2021
Poziv na okrugli sto na temu ljudskih prava LGBTI osoba

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i Sarajevski otvoreni centar organizuju okrugli sto na temu ljudskih prava LGBTI osoba – „Pravna zaštita LGBTI...

08/02/2021
Poziv predstavnicima_cama organizacija civilnog sektora na dvodnevnu edukaciju na temu ljudskih prava LGBTI osoba

Sarajevski otvoreni centar poziva predstavnike_ce organizacija civilnog sektora da prisustvuju dvodnevnoj edukaciji „Smjernice za organizaciju javnih okupljanja za...

31/01/2020
Trening za bh. endokrinologe_inje: o medicinskim aspektima prilagodbe spola

Predavačice na treningu su bile dr.med. Katja Dumić Kubat, spec. pedijatrije na Klinici za pedijatriju Zavoda za dječju endokrinologiju i dijabetes (KBC Zagreb), i Asmira Topal...