LGBTI inkluzivna psihosocijalna podrška u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra je 18.02.2022. održan trening na temu pružanja inkluzivne psihosocijalne podrške i usluga mentalnog zdravlja za LGBTI osobe. Na treningu su učestvovali uposlenici i uposlenice centara za socijalni rad gradova/općina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Na edukaciji su učestvovali stručnjaci_kinje iz Mostara, Prozor-Rame, Jablanice i općine Ravno.

Na temu ljudskih prava LGBTI osoba, LGBTI identiteta, diskriminacije i ravnopravnosti, servisa pravnog savjetovanja koje nudi SOC govorio je Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra. Tokom njegovog predavanja bilo je govora o pojedinim identitetskim odrednicama unutar LGBTI spektra i osnovnim izazovima bivanja lezbejkom, gej muškarcem, biseksualnom, trans i interspolnom osobom, te izazovima u polju ljudskih prava i diskriminaciji u različitim društvenim sferama. Dotakao se i aktivizma u javnom prostoru i LGBTI pokreta u BiH.

Partner Sarajevskom otvorenom centru na projektu je Fondacija Krila nade iz Sarajeva, koja kroz svoj program zaštite mentalnog zdravlja teži poboljšanju socijalne uključenosti i jačanju žena, djece, mladih i drugih ugroženih grupa, promovisanjem i zaštitom ljudskih prava, mentalnog zdravlja i podrške u obrazovanju.

Psihologinje/Geštalt psihoterapeutkinje Zvjezdana Savić i Marija Šarić iz Fondacije Krila nade bile su u ulozi predavačica u drugom dijelu treninga, kada se govorilo o načinima pristupanja LGBTI osobama u sistemima zaštite mentalnog zdravlja i socijalne zaštite, pri pružanju psihološke podrške i savjetovanja, problemima i potrebama LGBTI osoba i članova porodice, te radu sa roditeljima.

Tokom žive biblioteke učesnici_e su imali priliku razgovarati sa LGBTI osobama (gej muškarac i trans žena) o iskustvima autovanja, (ne)prihvatanja kroz različite sfere društva, traženja podrške od stručnjaka_inja za mentalno zdravlje i generalno u okviru zdravstvenog i pravnog sistema. Ovaj dio treninga se pokazao i kao najkorisniji učesnicima_ama, jer kroz neposredni kontakt sa osobama kojima treba pružiti pomoć, kroz empatiju i lične priče najbolje mogu shvatiti njihove probleme i potrebne i dodatno se snezibilizirati za rad s njima.

Učesnici_e iz navedenih centara su izrazili želju za saradnjom sa SOC-om i Krilima nade, kako na pružanju podrške u njihovom radu, tako i u procedurama, dodatnim edukacijama i edukativnim materijalima. Posebno je istaknuta važnost educiranja šite javnost na pomenute teme.

Projekat „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“ ima za cilj stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge. Da bi se osigurao pristup takvoj podršci, potrebno je podići kapacitete ustanova za socijalnu zaštitu i mentalno zdravlje, te proširiti institucionalnu mrežu psihosocijalne podrške. Potrebno je ojačati kapacitete i organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem ove vrste usluge, te obučiti njihovo osoblje o LGBTI temama.

Do sada su na ovaj način educirani stručnjaci_kinje centara za mentalno zdravlje i centara za socijalni rad u Mostaru, Zenici (Zeničko-dobojski kanton), Banjaluci (entitet Republika Srpska) i Tuzli (Tuzlanski kanton).

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte Delilu Hasanbegović Vukas, programsku koordinatoricu u Sarajevskom otvorenom centru.

Telefon: 033 551 000

E-mail: [email protected]