Pregled predavanja Feminističke škole: 27. juni 2015.

????????????????????????????????????U subotu 27. juna održana su posljednja predavanja u prvom semestru Feminističke škole Žarana Papić.

U okviru svog predavanja, Bojana Đokanović, magistrica rodnih studija, dala je uvid u osnovne teorijske postavke studija maskuliniteta i pojasnila važnost bavljenja ovim pitanjima, ne bi li se, između ostalog, postigla i dugoročna ravnopravnost spolova.

????????????????????????????????????

Lejla Hadžiahmić, magistrica rodnih studija, govorila je o militarizaciji, nasilju i ratu. Cilj predvanja bio je da rasvijetli rodnu dimenziju rata i ‘njegovog’ mira, te na osnovu teoretskih i empirijskih argumenata jasno utvrdi da uzroci rata ne leže samo u ekonomskim i/ili političkim antagonizmima unutar ili između država-nacija, nego se uvijek i jasno naslanjaju na patrijarhalne rodne odnose datog društva. Sa ovog stajališta su se propitivale i rodne uloge (muškarci-vojnici-nasilnici / žene-majke-žrtve) duž kontinuuma odnosa moći u vrijeme mira/rata.

Drugi semestar počinje 12. septembra. Uskoro više informacija o svemu što nas očekuje.