Kampanja naWIKIvanje na ulicama Sarajeva, Banja Luke, Tuzle i Mostara

Na ulicama Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Tuzle od 7-21. marta 2018. građani_ke imaju priliku vidjeti bilbord kampanju simboličnog naziva naWIKIvanje.

Postoji 4 puta više članaka o muškarcima nego o ženama na Wikipediji, a 9 od 10 osoba koje kreiraju i uređuju sadržaj na Wikipediji su muškarci. Upravo zvog toga ova kampanja ima za cilj da potakne građane_ke da umjesto da se pitaju koja žena je osnovala prvu djevojačku školu u Sarajevu ili ko je bila prva doktorica u BiH, posjete Wikipediju i čitaju o radu i doprinosu ovih žena, ali i da sami_e postave sadržaj o značajnim bh. ženama na Wikipediju.

Ova kampanja, kao i WikiGapBiHEdit-a-thon predstavljaju začetak kampanje smanjenja rodne neravnopravnosti na internetu koja treba da potakne sve nas koje_i želimo dati svoj doprinos tome to i učinimo tako što ćemo postaviti sadržaj o važnim, inspirativnim, revolucionarnim bh. ženama na Wikipediju. Ima ih mnogo koje su na Internetu i dalje nevidljive. Popunimo prazninu! Ne smije se dozvoliti da rad bh. žena ostane sakriven, stoga insistiramo da bh. žene i na Wikipediji budu zabilježene!

Bilbord kampanja se realizira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).