Oznaka: nawikivanje

WikiGapBiH: Prilika za popunjavanje praznine o važnim, inspirativnim, revolucionarnim bh. ženama na Wikipediji

Nastojeći da se promijeni praksa da je većina sadržaja koja je pohranjena na Wikipediji o muškarcima unesena od strane muškaraca, Sarajevski Otvoreni Centar je 7. marta 2018, uz podršku Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini, organizovao WikiGapBiH – Edit-a-thon događaj. Na događaju su učestvovale_i žene i muškarci iz različitih sfera društvenog života sa jednom namjerom: proširivanje sadržaja i postavljanje informacija o bosanskohercegovačkim ženama na Wikipediji.