Oznaka: factsheets

Infografike s preporukama za poboljšanje stanja ljudskih prava u BiH

Predstavnici i predstavnice BiH Civil Society Initative for UPR, koalicije koju koordiniše Sarajevski otvoreni centar, prethodnog mjeseca su učestvovali_e na panelu o Bosni i Hercegovini u okviru predsesije kao dio trećeg UPR (Univerzalni godišnji pregled) ciklusa u Ženevi, gdje se govorilo o implementaciji preporuka iz prethodnog UPR ciklusa i trenutnom stanju ljudskih prava u Bosni … Continued