Oznaka: infografika

INFOGRAFIKA: Procedura dobijanja azila – Njemačka

Piše Aida K. Iz godine u godinu, sve veći broj bh. stanovništva, naročito mladih osoba, napušta svoju domovinu u nadi da će u nekoj drugoj državi pronaći bolju i sigurniju budućnost. Visoka stopa nezaposlenosti, loša ekonomska i politička situacija, sistem nagrižen korupcijom i zloupotrebom položaja od strane osoba koje bi trebale raditi u interesu svih … Continued

Infografike s preporukama za poboljšanje stanja ljudskih prava u BiH

Predstavnici i predstavnice BiH Civil Society Initative for UPR, koalicije koju koordiniše Sarajevski otvoreni centar, prethodnog mjeseca su učestvovali_e na panelu o Bosni i Hercegovini u okviru predsesije kao dio trećeg UPR (Univerzalni godišnji pregled) ciklusa u Ženevi, gdje se govorilo o implementaciji preporuka iz prethodnog UPR ciklusa i trenutnom stanju ljudskih prava u Bosni … Continued