SOC učestvuje u Trećem UPR ciklusu za BiH

Sarajevski otvoreni centar (SOC) je i u prethodnom ciklusu UN-ovog Univerzalnog godišnjeg pregleda (UPR) o unapređenju zaštite ljudskih prava uzeo učešće u pripremi izvještaja civilnog društva o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. U periodu od naredne dvije godine (decembar 2018. – decembar 2020.) SOC će se aktivno uključiti u proces kroz izradu izvještaja, zagovaranje, te aktivnosti jačanja kapaciteta. Druge partnerske organizacije civilnog društva koje se bave ljudskim pravima će takođe biti uključene u proces realizacije planiranih aktivnosti.

UPR Alternativni izvještaj: SOC će uspostaviti mrežu zainteresovanih organizacija civilnog društva za pripremu UPR Alternativnog izvještaja i praćenje nastavka UPR ciklusa. Zajedno sa partnerskim organizacijama, SOC će pripremiti izvještaj koji će sadržavati relevantne i pouzdane informacije o stanju ljudskih prava u državi. Planirano je da se u kasnijoj fazi UPR ciklusa izvještaj predstavi i u formi usmene izjave tokom zasjedanja Vijeća za ljudska prava UN-a u Ženevi.

Zagovaračke aktivnosti prema vani – međunarodne institucije i vlade: SOC će zajedno sa partnerskim ogranizacijama kao dio zagovaračkih aktivnosti održati sastanke sa ambasadama i drugim međunarodnim organizacijama, institucijama i predstavništvima, a sve s ciljem pronalaska saveznika koji bi nalaze iz UPR Alternativnog izvještaja pretočili u preporuke koje bi date zemlje predložile u kasnijoj fazi UPR procesa.

Zagovaračke aktivnostima unutar države – OCD, institucije i mediji: SOC će organizovati radionice za partnerske organizacije u cilju razvijanja strateškog zagovaranja u nastavku UPR ciklusa. Nakon toga će uslijediti aktivnosti zagovaranja prema domaćim institucijama kako bi iste prihvatile provođenje preporuka koje je BiH dobila kroz UPR proces, što će biti propraćeno i medijskom kampanjom.

Jačanje kapaciteta za implementaciju UPR preporuka: Kako bi domaće institucije bile svjesnije značaja implementacije preporuka koje proizlaze iz UPR procesa, ali i značaja samog procesa za unapređenje ljudskih prava u BiH, planirane su ciljane radionice, te izrada priručnika koji bi približio UPR proces lokalnom kontekstu u BiH.

Šta je Univerzalni periodični pregled (UPR)?

Univerzalni periodični pregled (UPR) je jedinstveni mehanizam Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija usmjeren ka unapređenju ljudskih prava u svim državama članicama UN-a, na način da se prikupljaju relevantne informacije od država članice, informacije koje prikuplja UN-ov Ured Visokog komesara za ljudska prava, te informacije drugih relevantnih subjekata poput organizacija civilnog društva.

Nakon toga, UPR radna grupa raspravlja o preporukama državama na osnovu prikupljenih informacija. Države koje izdaju preporuke imat će priliku da postavljaju pitanja, daju komentare i preporuke državama članicama koje su pokrivene izvještajem. Države članice ne mogu „odbiti“ preporuke, ali mogu objasniti kroz napomenu zašto ne podržavaju navedene preporuke.[1]

Nakon prihvatanja preporuka slijedi implementacija istih sve do narednog UPR izvještaja koji će evaluirati rad na prethodno izdatim preporukama i kroz koji započinje proces prikupljanja novih preporuka.

Koja je uloga civilnog društva u procesu?

Sam UPR kao izvještaj, ali i preporuke koje se daju, predstavljaju jedan od najznačajnijih zagovaračkih alata civilnog društva u polju ljudskih prava. Nadležne institucije često zanemaruju ove preporuke, te ne dolazi do njihove implementacije. Stoga organizacije civilnog društva imaju značajnu ulogu u procesu izrade UPR-a kako bi se osiguralo da se Bosni i Hercegovini upute najbolje preporuke koje će blagovremeno primijeniti i razviti sistem mjera koje će implementirati u skladu sa bh. legislativom. Konačni cilj je unapređenje ljudskih prava kroz primjenu međunarodnih standarda.

 

[1] https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/TechnicalGuideEN.pdf