INFO SESIJA: Kako tijela za ravnopravnost spolova mogu u svoj rad da uključe prava LGBTI osoba

slikaPOZIV ZA MEDIJE

INFO SESIJA: Kako tijela za ravnopravnost spolova mogu u svoj rad da uključe prava LGBTI osoba

07.06.2016. u 10:00h, Caffe Meeting Point, Hamdije Kreševljakovića 13

Sarajevski otvoreni centar već treću godinu organizuje info sesije na kojima novinari i novinarke imaju priliku upoznati i razgovarati sa gošćama i gostima iz BiH i regije, a koji se na različite načine bave LGBTI temama kroz teoriju, praksu i aktivizam.

Info sesija na temu Kako tijela za ravnopravnost spolova mogu u svoj rad da uključe prava LGBTI osoba, će biti održana 07.06.2016. godine u 10:00 u caffeu Meting Point, ul. Hamdije Kreševljakovića 13.

Gender institucionalni mehanizmi su tijela koja rade na postizanju ravnopravnosti spolova i uključivanju rodnog pitanja u sve oblasti društvenog života. U izrazito pratrijarhalno usmjerenom sistemu ova tijela kroz svoj rad mogu da urade mnogo na pitanju ravnopravnosti svih građanki i građana, pa s tim u vezi pomognu i u socijalnoj uključenosti, pravima i ravnopravnosti LGBTI osoba.

Kako su ova tijela u Hrvatskoj uključila prava LGBTI osoba u svoj rad, šta su postigli u prethodnim godinama, te šta i na koji način planiraju raditi u narednom periodu. O Hrvatskom primjeru govori pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, Višnja Lubičić.

Gdje je Bosna i Hercegovina kada je u pitanju uključivanje prava LGBTI osoba u gender institucionalne mehanizme? Da li i na koji način Gender akcioni plan BiH uključuje ovo pitanje, te koji su planovi za naredni period? O ovim pitanjima govori direktorica Agencije za ravnopravnost spolova, Samra Filipović.

Pozivamo vas da dođete na info sesiju te dobijete dodatne informacije i odgovore na sva ona pitanja koja vas interesuju.

Info sesije se organizuju u sklopu MATRA programa Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

 

Za više infomacija kontaktirajte:

Lejla Huremović, koordinatorica programa

[email protected], +38733551000