INFO SESIJA: Senzibilizacija prve linije zaštite LGBT osoba od nasilja u Republici Srpskoj

POZIV ZA MEDIJE

INFO SESIJA: Senzibilizacija prve linije zaštite LGBT osoba od nasilja u Republici Srpskoj

28.05.2015. u 11:00h, Banja Luka

 

info sesijaSarajevski otvoreni centar je od novembra 2014. godine ponovo krenuo sa organizovanjem info sesija na kojima će novinari i novinarke imati priliku upoznati i razgovarati sa gošćama i gostima iz BiH i regije, a koji se na različite načine bave LGBT temama kroz teoriju, praksu i aktivizam.

Info sesija na temu Senzibilizacija prve linije zaštite LGBT osoba od nasilja u Republici Srpskoj, će biti održana 28.05. u 11h u Banja Luci.

Budući da je Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH izdala preporuku Upravi za policijsko obrazovanje MUP-a Republike Srpske da u okviru stručnog osposobljavanja, usavršavanja, obuke, edukacije ili kroz bilo koji drugi vid informisanja policijskih službenika, preduzme mjere iz svoje nadležnosti sa ciljem unapređenja senzibiliteta policije za rad sa pripadnicima LGBT zajednice, proaktivnog i preventivnog djelovanja, te provođenja i primjene strožije prekršajne i kaznene politike za prekršaje i krivična djela počinjena prema pripadnicima LGBT zajednice, te da u roku od 30 dana obavijesti Instituciju ombudsmena o poduzetim mjerama, organizujemo info sesiju za medije na kojoj će ispred MUP-a Republike Srpske govoriti načelnik Uprave za policijsko obrazovanje, Mile Šikman, ispred Institucije Ombudsmena će govoriti Predrag Raosavljević, te ispred Banjalučkog udruženja kvir aktivista, Jasenko Suljetović.

O trenutnom stanju života i prava LGBT osoba u Banja Luci, načinu na koji će se provesti preporuka Institucije Ombudsmena te o planovima saradnje MUP-a i nevladinog sektora u cilju poboljšanja zaštite LGBT osoba možete čuti na ovoj info sesiji.

Pozivamo vas da dođete na info sesiju te dobijete dodatne informacije i odgovore na sva ona pitanja koja vas interesuju.

Info sesije se organizuju u sklopu MATRA programa Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.  

Za više infomacija kontaktirajte:

Lejla Huremović, koordinatorica programa

[email protected], +387 33 551 000