Trening za službenike/ce MUP-ova o promjeni oznake spola u ličnim dokumentima u BiH

8. jula održan je trening o promjeni oznake spola u ličnim dokumentima u BiH za predstavnike_ce ministarstava unutrašnjih poslova Federacije, Republike Srpske i Brčko distrikta. Ova aktivnost dio je projekta „Unapređenje prava i položaja transrodnih osoba u Bosni i Hercegovini“ koji se realizuje u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE.

Cilj treninga bio je educirati učesnike_ice o pravima i položaju transrodnih osoba u kontekstu postojećih pravnih propisa koji reguliraju promjenu oznake spola. Na treningu je predstavljena i publikacija Sarajevskog otvorenog centra ”Mapiranje i analiza pravnih propisa i praksi o promjeni oznake spola u dokumentima”. Predavač je bio Liam Isić, trans muškarac, saradnik SOC-a i zagovaračke grupe trans djece i njihovih roditelja, koja u okviru ovog projekta zagovara donošenje zakonskih rješenja koja bi na sistematski i sveobuhvatan način regulisala proceduru promjene oznake spola u ličnim dokumentima i jedinstvenog matičnog broja transrodnih osoba.

Liam je govorio o pojmu transrodnosti, osvrnuo se na zakonski okvir promjene oznake spola u ličnim dokumentima transrodnih osoba u BiH, kao i na praksu Europskog suda za ljudska prava u
kontekstu zaštite transrodnih osoba.

Za više informacija o projektu možete kontaktirati programsku koordinatoricu, Delilu Hasanbegović Vukas, putem maila [email protected].