Oznaka: trans

Upitnik o potrebama i iskustvima transrodnih i rodno raznolikih osoba

Sarajevski otvoreni centar je kreirao ovaj upitnik kako bismo dobili uvide u iskustva i potrebe transrodnih i rodno raznolikih osoba u domeni zdravstvene zaštite/njege, kao i pravnog prepoznavanja roda (promjene oznake spola u ličnim dokumentima). Odgovori koje dobijemo će biti upotrijebljeni u osmišljavanju programa doedukacije i stručnog usavršavanja bh. medicinskih stručnjaka_inja i stručnjaka_inja u oblasti … Continued

Vodič za institucionalizaciju inkluzivne i afirmativne zdravstvene zaštite transrodnih i rodno varijantnih osoba u Bosni i Hercegovini

Vodič koji je pred vama za cilj ima iz aspekta ljudskih prava i medicinskih saznanja ponuditi jasno definirane korake resoru zdravstva u BiH za unaprjeđenje pristupa trans i rodno varijantnih osoba trans specifičnoj, inkluzivnoj i afirmativnoj zdravstvenoj zaštiti u Bosni i Hercegovini. Namijenjen je relevantnim akterima iz oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini, institucijama i … Continued

Prilagodba spola i prepoznavanje rodnog identiteta – ključni problemi u Bosni i Hercegovini (POLICY BRIEF)

Ovaj policy dokument za cilj ima identificiranje ključnih problema u domeni pravnog prepoznavanja roda u propisima i praksi Bosne i Hercegovine. Problemi s kojima se suočavaju transrodne osobe u nastojanjima pravne promjene spola – oznake spola u matičnim knjigama i ličnim dokumentima predstavljaju kršenje prava na samoodređenje, privatnost i tjelesni integritet. Policy brief ukratko izlaže … Continued

Doktori/ce domova zdravlja prisustvovali/e našem treningu o medicinskim aspektima trans inkluzivne zdravstvene zaštite

13. aprila u Sarajevu je održan trening za liječnike/ce specijaliste/ice porodične medicine Sarajevskog i Tuzlanskog kantona na temu medicinskih aspekata zdravstvene zaštite transrodnih osoba. Predavači/ce su bili stručnjaci/kinje za trans specifičnu medicinsku zaštitu iz Hrvatske: Erin Vlahović iz organizacije kolekTIRV, Iva Žegura, mr. spec. kliničke psihologije i Tina Dušek, prof. dr. sc, spec. interne medicine … Continued

Edukacija za zdravstvene radnike_ce o zdravlju transrodnih osoba i postupcima prilagodbe spola na platformi e-medikacija.ba

Sarajevski otvoreni centar već godinama, prvenstveno kroz svoj zagovarački aspekt, radi na stvaranju boljeg društvenog položaja i unaprjeđenja prava transrodnih osoba. Dosad su tako mapirani troškovi prilagodbe spola u Srbiji i Crnoj Gori, sprovedeno je istraživanje i analiza stanja pristupa zdravstvenim uslugama u BiH, održani su zagovarački sastanci s institucijama u oblasti zdravstva, a 2022. … Continued

VIDEO: Problemi trans osoba u BiH pri prilaganju ličnih dokumenata

Zbog neslaganja imena i izgleda sa oznakom spola u dokumentima, trans osobe često nailaze na neugodnosti u situacijama kada prilažu dokumenta. To može da se desi u uobičajenim životnim situacijama kao što je prelazak granice ili razgovor u banci, kao i u bilo kojoj situaciji u kojoj je potrebno osobu identificirati odnosno tražiti osobni dokument. … Continued

VIDEO: Promjena oznake spola u dokumentima

Bez obzira na stepen tranzicije, sve trans osobe trebaju imati mogućnost promjene oznake spola u dokumetima. Sve drugo predstavlja kršenje prava na samoodređenje, prava na tjelesni integritet i prava na privatni život transrodnih osoba. Kroz nekoliko videa, prikazujemo put trans osoba kroz komplikovan i trans neinkluzivan pravni i medicinski sistem u BiH, koji je neophodno … Continued

VIDEO: Medicinska prilagodba spola u Bosni i Hercegovini

Da bi trans osobe u Bosni i Hercegovini izmijenile oznaku spola u svojim dokumentima, moraju proći potpunu medicinsku prilagodbu spola, ali istu tu medicinsku uslugu uopće ne mogu uraditi u BiH. Sedmica je podizanja svijesti o transrodnosti, trans osobama i preprekama s kojima se svakodnevno suočavaju. Kroz nekoliko videa, prikazat ćemo put trans osobe kroz … Continued

Održana završna konferencija ”Ljudska prava transrodnih osoba između prava i medicine u BiH: stanje i mogućnosti”

4. novembra u Sarajevu je održana završna konferencija na temu ”Ljudska prava transrodnih osoba između prava i medicine u BiH: stanje i mogućnosti”, u okviru projekta “Unapređenje prava i položaja transrodnih osoba u BiH” uz finansijsku podršku Programa zaštite ljudskih prava USAID/INSPIRE. Na temu problema trans osoba u domenu zdravstvene zaštite u BiH govorio je … Continued