INFOGRAFIKA: Zabrana održavanja i prekid javnog okupljanja

Zajednička karakteristika gotovo svih zakona o javnim okupljanjima u Bosni i Hercegovini su brojne predviđene mogućnosti policijskih tijela da se umiješaju u tijek okupljanja, prekinu ih ili zabrane njihovo održavanje (uključujući i okupljanja mirnog karaktera), uslijed čega mogu donijeti diskrecijske odluke kojima se okupljanja prekidaju na osnovi nesigurnih i dvosmislenih kriterija.

U infografičkom prikazu saznajte više o razlozima za zabranu javnih okupljanja u BiH, a o praksi nadležnih institucija u oblasti javnog okupljanja možete čitati u našoj publikaciji Cijena protesta.