Oznaka: Ravnopravnostspolova

Saopštenje SOC-a za javnost: Ravnopravnosti i rodna kvota od 50% na čekanju!

Sarajevski otvoreni centar, kao organizacija civilnog društva koja već niz godina sarađuje sa političkim strankama, parlamentima i vladama izražava razočarenje sa odlukom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PDPSBIH) da ne izglasa izmjene i dopune Izbornog zakona BiH koje je predložila Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PDPSBIH. Prijedlog Komisije je bio da se uvede kvota od … Continued

Održana ulična akcija RAVNOPRAVNOST SADA!

Predstavnice i predstavnici nevladinih organizacija, političkih parija, ali i zastupnice i zastupnici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH su danas prisustvovali uličnoj akciji pod simboličnim nazivom RAVNOPRAVNOST SADA! koja je održana povodom prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH i Zakona o Vijeću ministara BiH. Na dnevnom redu sjednice PSBiH prijedlozi zakona koji su veoma bitni … Continued

Saradnjom do ravnopravnosti spolova u Kantonu Sarajevo

Na inicijativu Sarajevskog otvorenog centra, u utorak 5. aprila 2016, u prostorijama Skupštine Kantona Sarajevo, održan je radni sastanak „Ka unapređenju ravnopravnosti spolova u Kantonu Sarajevo?“. Sastanku su prisustvovale članice nedavno formiranog Kluba zastupnica Skupštine Kantona Sarajevo i predstavnici_e organizacija civilnog društva: Sarajevski otvoreni centar, Žene ženama i Fondacija CURE. Na sastanku smo diskutovali_e o … Continued

Uskoro 50% žena na izbornim listama?

Na devetoj sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrali su se prijedlozi Okvirnog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom i Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH. Na sjednici je bilo prisutno sedam od ukupno devet članova Komisije, tako da je ista imala kvorum za rad. … Continued

Obilježavanje Osmog marta u Parlamentu Federacije BiH

Sarajevski otvoreni centar, kao organizacija koja zagovara puno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju LGBT (lezbejki, gejeva, biseksualnih i trans*) osoba i žena, na Osmi mart putem aktivnosti u Parlamentu Federacije BiH, zalaganje za ravnopravnost spolova i ljudska prava žena smješta u institucije vlasti. Tematska sjednica – Trenutno stanje ljudskih prava žena u Federaciji BiH … Continued

Koraci ka ravnopravnoj političkoj participaciji žena i muškaraca u BiH

26.1.2016. u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održana je press konferencija čiji je fokus bio na pitanju političke participacije žena u najvažnijim tijelima vlasti. Na konferenciji su govorili_e Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Mirsad Isaković, predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PD PSBiH) i Saša … Continued

KLIX.BA: Aktivisti za izmjenu Izbornog zakona: Važni politički procesi se odvijaju u kafanama, noćnim satima, uz alkohol

Nevladina organizacija Sarajevski otvoreni centar danas je Parlamentarnoj skupštini BiH uputila prijedloge za izmjenu Izbornog zakona koji bi trebao rezultirati većim učešćem žena u politici s porukom “Uvedite kvotu od 50 posto”. Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra, pojašnjava kako je Parlamentarna skupština formirala interresornu grupu koja radi na izmjenama Izbornog zakona, te kako … Continued

UVEDITE KVOTU ZA IZBORNE LISTE OD 50%

Nakon Opštih izbora 2014. godine političke stranke su izrazile potrebu da se pristupi izmjenama Izbornog zakona BiH. Parlamentarna skupština BiH je 2015. oformila je interresornu radnu grupu za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH, koja je u oktobru 2015. počela sa radom sa ciljem da se izrade izmjene i dopune Izbornog zakona BiH. Javnost je u potpunosti … Continued