Koraci ka ravnopravnoj političkoj participaciji žena i muškaraca u BiH

26.1.2016. u Parlamentar12321238_876706525782954_8374319275616111077_nnoj skupštini Bosne i Hercegovine održana je press konferencija čiji je fokus bio na pitanju političke participacije žena u najvažnijim tijelima vlasti. Na konferenciji su govorili_e Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Mirsad Isaković, predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PD PSBiH) i Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra. Na konferenciji je posebna pažnja posvećena Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o Vijeću ministara BiH, a naglašeno je da su pripremljeni i amndmani na Izborni zakon BiH.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VIJEĆU MINISTARA BIH

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PD PSBiH, a na inicijativu Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Sarajevskog otvorenog centra, je uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH. Prijedlog predviđa uvođenje rodne kvote od 40% u sam zakon.

Mirsad Isaković je upozorio na diskriminaciju žena u bh. političkom životu, te je upravo tu činjenicu naveo kao razlog da se u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH.

“Od 1997. do 2014. godine samo četiri žene su obnašale funkciju ministrica u Vijeću ministara, a nijedna žena nije bila predsjedajuća ili zamjenica predsjedajućeg Vijeća ministara od kada postoji ovo tijelo. Najveći broj ministrica su dvije ministrice što je i slučaj u sadašnjem sazivu državne vlade”, kazao je Isaković. Eventualne izmjene zakona na snagu bi trebale stupiti od idućih izbora, 2018. godine, a novi saziv Vijeća ministara ne bi mogao biti potvrđen u parlamentu ukoliko isti ne odražava ravnopravnu zastupljenost oba spola. Isaković je naveo i da zakonodavnoj vlasti žene čine oko 20% zastupnika_ca, u izvršnim tijelima njihov broj je zanemariv, dok pojedine županije u izvršnoj vlasti imaju samo jednu ili nijednu ministricu, što predstavlja apsolutnu neravnopravnost.12592772_876706722449601_63417968543369787_n

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić istakla je značaj usaglašavanja Zakona o Vijeću ministara sa Zakonom o ravnopravnosti spolova te s međunarodnim normama, dodajući da je potrebno doći do boljih rezultata u saradnji s političkim partijama jer su razultati te saradnje za sada sporadični.

“Ovo odličan primjer saradnje institucija koje se bore za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, ali i primjer kako je moguće doći do konkretnih zakonskih prijedloga”, smatra Saša Gavrić.

O izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH na februarskoj sjednici trebali bi se izjasniti poslanici Predstavničkog doma PSBiH.

PRIPREMLJENE IZMJENE I DOPUNE IZBORNOG ZAKONA BIH

Parlamentarna skupština je 2015. formirala interresornu grupu koja radi na izmjenama Izbornog zakona. Primijećeno je da u radu grupe nije spominjano pitanje ravnopravnog sudjelovanja žena i muškaraca u političkim procesima. Stoga su izrađeni konkretni amandmani na Izborni zakon kojima će se nastojati ispraviti trenutačno stanje. Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PD PSBiH uskoro treba razmatrati amandmane, a isti predviđaju jednak broj žena i muškaraca na kandidatskim listama, dok bi imena žena i muškaraca trebala biti naizmjenično navođena, a sve sa ciljem povećanja broja izabranih žena u tijelima vlasti.

12646961_876706659116274_5337289282958767643_nGavrić ističe: “Naprosto je sramotno da imate više od 50% jedne grupe stanovništva, a to su žene sa 52%, a da one budu zastupljene sa nekih 20-ak posto. To je sramota i vrijeme je da naši političari i političarke to prihvate i rade na unapređenju ovog pitanja”, potom je dodao kako se rijetko kad pristupa izmjenama Izbornog zakona, no da svi uključeni imaju pozitivna očekivanja.

ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA UPUTILE PISMO PODRŠKE

Organizacije civilnog društva u BiH sa velikim oduševljenjem pozdravljaju postupak Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH, kojim je u parlamentarnu proceduru upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću Ministara BiH, te su odlučile aktivirati i doprinijeti ovom procesu.

Shvatajući da je veoma je bitno da nadležni shvate značaj ovih izmjena i dopuna, ali i posljedice neusvajanja ovog Prijedloga, veliki broj organizacija civilnog društva BiH je uputio pismo podrške Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH svim zastupnicima i zastupnicama PD PSBiH, te delegatima i delegatkinjama Doma naroda PSBiH. U pismu su ih pozvale da podrže Prijedlog zakona, te da svojom odlukom dovedu do toga da Bosna i Hercegovina uđe u političku historiju kao jedna od rijetkih evropskih država čiji saziv funkcionera i funkcionerki u najvažnijim tijelima vlasti zaista odražava stvarnu ravnopravnost spolova i da ne dozvole da ravnopravnost spolova ostane mrtvo slovo na papiru.

Pismo podrške možete pogledati ovdje.