Saradnjom do ravnopravnosti spolova u Kantonu Sarajevo

sarajevoNa inicijativu Sarajevskog otvorenog centra, u utorak 5. aprila 2016, u prostorijama Skupštine Kantona Sarajevo, održan je radni sastanak „Ka unapređenju ravnopravnosti spolova u Kantonu Sarajevo?“. Sastanku su prisustvovale članice nedavno formiranog Kluba zastupnica Skupštine Kantona Sarajevo i predstavnici_e organizacija civilnog društva: Sarajevski otvoreni centar, Žene ženama i Fondacija CURE.

Na sastanku smo diskutovali_e o najbitnijim i najaktuelnijim temama vezanim za ravnopravnost spolova u našem društvu te načinima na koje ćemo učvrstiti saradnju između Kluba parlamentarki Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva.

U narednom periodu planiramo intenzivirati našu saradnju. Klub zastupnica Kantona Sarajevo će uz našu podršku izraditi svoj operativni plan a, pored vlastitih aktivnosti, Klub će zahtijevati i da Vlada Kantona Sarajevo uspostavi institucionalni mehanizam putem kojeg će se provoditi Zakon o ravnopravnosti spolova BiH i Gender akcioni plan BiH u Kantonu Sarajevo.

Poruka sastanka je da ravnopravnost spolova mora postati prioritet.