UVEDITE KVOTU ZA IZBORNE LISTE OD 50%

Nakon Opštih izbora 2014. godine političke stranke su izrazile potrebu da se pristupi izmjenama Izbornog zakona BiH. Parlamentarna skupština BiH je 2015. oformila je interresornu radnu grupu za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH, koja je u oktobru 2015. počela sa radom sa ciljem da se izrade izmjene i dopune Izbornog zakona BiH.

Javnost je u potpunosti isključena iz ovog procesa. Nažalost, nisu provedene šire pripremne konsultacije sa organizacijama civilnog društva, niti sa strukom i akademskom zajednicom. Krajem decembra 2015. pojedini članovi interresorne radne grupe najavili su da će se u januaru pristupiti finaliziranju amandmana na Izborni zakon.

U medijskim izjava nigdje se nije pojavilo pitanje ravnopravnosti spolova i većeg učešća žena u zakonodavnim/predstavničkim tijelima na svim nivoima vlasti. Političkim strankama očigledno ovo pitanje idalje nije dovoljno važno, kao što su pitanja vezana za potencijalno odgađanje lokalnih izbora, spajanje lokalnih i opštih izbora, zatvaranje izbornih lista ili pripadnost mandata.

Sa druge strane, politička realnost nije ohrabrujuća. U proteklih 10 godina, i pored kvota od 33%, a od 2013. i 40% za izborne liste, broj izabranih žena u rijetko kojem zakonodavnom/predstavničkom tijelu prelazi nivo od 20%.

Predstojeće izmjene Izbornog zakona BiH moraju obuhvatiti i amandmane kojim će se unaprijediti učešće žena u parlamentima i predstavničkim tijelima opština i gradova.

Sarajevski otvoreni centar ovim povodom je organizovao press konferenciju ispred Parlamentarne skupštine BiH u utorak, 12. januara 2015. godine. Pozvali smo političke stranke, parlamentarke i parlamentarce, kao i same članice i članove interresorne radne grupe da učine iskorak i da u Izborni zakon BiH uključe odredbu o obaveznoj kvoti od 50% muškaraca i žena na izbornim listama, uz naizmjenično redanje kandidatkinja i kandidata.

Naši prijedlozi – u formi amandmana na Izborni zakon BiH – sačinjeni su u formi dopisa, koji je nakon konferencije za medije predat na protokol Parlamentarne skupštine BiH. Naši prijedlozi su dostupni na slijedećem linku.

 

????????????????????????????????????DSC_0028

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????