Najava promocija knjige 1995-2015: Žene i politički život u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini

1995-2015 Poster2015. godine se obilježava dvadeseta godišnjica od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma (DMS). Mnoge aktivnosti kojima će ovaj događaj biti obilježen uglavnom će se fokusirati na protekli rat, izgradnju mira i napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla u poslijeratnom periodu. Sarajevski otvoreni centar nudi drugačiju perspektivu, te fokus stavlja na žene i njihovu ulogu u politici naše zemlje, što je predstavljeno u knjizi 1995-2015: Žene i politički život u postdejtonskoj BiH, autorica Marina Veličković, Arijane Aganović i Edite Miftari.

U cilju obilježavanja godišnjice potpisivanja DMS, ali i predstavljanja knjige, organizovat ćemo promocije knjige u tri grada Bosne i Hercegovine:

Promocija knjige u Sarajevu se održava 1.12.2015. u Mediacentru, na adresi Kolodvorska 3 u 14:00 sati. Na ovoj promociji će biti organizovan okrugli sto, gdje ćemo zajedno sa ženama, čije su priče predstavljene u ovoj knjizi, diskutovati o ključnim bosasnkohercegovačkim političarkama, aktivisticama i događajima u posljednjih 20 godina. Ovaj događaj kao i promocija se organizuju u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH. U diskusiji učestvuju: Ismeta Dervoz, Besima Borić, Nada Tešanović, Maja Gasal-Vražalica, Arijana Aganović i Marina Veličković. Moderator diskusije će biti Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra.

Promocija knjige u Banjoj Luci se održava 4.12.2015. u Muzičkom paviljonu Staklenac, na adresi Park Petra Kočića b.b u 13:00 sati. Ovaj događaj organizujemo uz partnersku podršku organizacije Helsinški parlament građana Banja Luka. Skup će svojim govorom otvoriti Dragana Dardić, direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, nakon čega će biti upriličena diskusija u okviru koje će diskutovati Nada Tešanović, Nada Golubović, Marina Veličković i Dragana Dardić. Diskusiju će moderirati Sadžida Hadžić.

Promocija knjige u Zenici se održava 7.12.2015. u Općoj biblioteci Zenica, na adresi Školska 6 u 15:00 sati. Ovaj događaj organizujemo u saradnji sa organizacijama Medica Zenica i Centar za pravnu pomoć ženama. Skup će pozdravnim govorom otvoriti Sabiha Husić, direktorica organizacije Medica Zenica, nakon čega će biti upriličena diskusija u okviru koje će diskutovati Nermina Zaimović-Uzunović, Arijana Aganović i Sabiha Husić. Diskusiju će moderirati Maida Zagorac iz Sarajevskog otvorenog centra.

Ulaz na sve promocije je besplatan.

Više informacija o knjizi možete pronaći na stranici Sarajevskog otvorenog centra (www.soc.ba), a knjigu u pdf formatu možete pronaći prateći ovaj link.

Realizaciju događaja podržavaju Ambasada Švicarske u BiH i švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).