Oznaka: porodiljsko odsustvo

Amina Dizdar u podcastu Oslobođena: I porodica, i karijera – je li moguće?

Naša programska koordinatorica, Amina Dizdar, gostovala je u podcastu Oslobođena, koji se fokusira na rodnu ravnopravnost u Bosni i Hercegovini i govorila o našem istraživanju o korištenju porodiljskog odsustva od strane očeva. Za Oslobođenu o politikama prilagođenim porodici govorili su i John Kennedy Mosoti, predstavnik UNFPA u Bosni i Hercegovini, Ines Bajrić, voditeljica Odjeljenja ljudskih … Continued

Roditeljstvo nema spol: kampanja podizanja svijesti o pravu očeva na roditeljsko odsustvo

U saradnji sa UNFPA – populacijskim fondom UN-a, te kompanijom Violeta, pokrenuli smo kampanju kako bi promovisali angažirano očinstvo i pokrenuli diskusije o barijerama s kojima se očevi u Bosni i Hercegovini suočavaju u korištenju porodiljskog odsustva, a koje im je garantirano zakonima na svim nivoima vlasti. Istraživanje Sarajevskog otvorenog centra iz 2022. godine je … Continued

Prijedlozi amandmana na zakone o radu u BiH za unapređenje rodne ravnopravnosti i zaštite prava povezanih s majčinstvom, očinstvom i roditeljstvom

Ovaj policy dokument nudi prijedloge amandmana na zakone o radu u Bosni i Hercegovini – Zakon o radu u institucijama BiH, Zakon o radu Federacije BiH, Zakon o radu Republike Srpske i Zakon o radu Brčko distrikta BiH. Policy paper izlaže trenutno važeće odredbe zakona o radu, zatim navodi prijedloge amandmana na svaku od relevantnih … Continued

Kako omogućiti očevima lakši pristup pravu na korištenje porodiljskog odsustva?

Cilj ovog policy papera je analiza postojećih i razvijanje novih praksi koje će omogućiti očevima lakši pristup zakonom zagarantiranom pravu na korištenje porodiljskog odsustva. Analiza i preporuke zasnivaju se na istraživanju o preprekama za korištenje porodiljskog odsustva od strane očeva koje smo sproveli u toku 2022. godine. Analizirali smo postojeće zakone koji regulišu ovu oblast, … Continued

diskriminacija.ba: Očevi na porodiljskom odsustvu

Pravo na porodiljsko odsustvo očevima je omogućeno od 2016.godine, kada je na nivou cijele Bosne i Hercegovine izmijenjen i dopunjen Zakon o radu, odnosno ispoštovane odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova BiH. Od tada do danas, ovo pravo iskoristilo je tek 0,36 posto očeva, pokazali su podaci iz istraživanja Sarajevskog otvorenog centra. Jedan od njih je … Continued

Amina i Delila na N1 govorile o istraživanju “Otac na porodiljskom odsustvu”

Nedavno je objavljeno naše istraživanje “Otac na porodiljskom odsustvu” kojim smo željeli_e utvrditi da li očevi u Bosni i Hercegovini koriste porodiljsko odsustvo i u kojoj mjeri, te da li postoji prostor za unapređenje zakona kojima se uređuje ova oblast, kao i javnih politika kojima bi se povećalo učešće muškaraca u porodičnom životu. Istraživanje je … Continued

Održana prezentacija istraživanja ”Otac na porodiljskom odsustvu”

U četvrtak 8. decembra u Sarajevu smo prezentovali_e naše nedavno objavljeno istraživanje ”Otac na porodiljskom odsustvu”, kojim smo željeli_e utvrditi da li očevi u Bosni i Hercegovini koriste porodiljsko odsustvo i u kojoj mjeri, te da li postoji prostor za unapređenje zakona kojima se uređuje ova oblast, kao i javnih politika kojima bi se povećalo … Continued

OTAC NA PORODILJSKOM ODSUSTVU: Istraživanje o legislativnim i administrativnim preprekama za korištenje porodiljskog odsustva očeva u BiH

Sarajevski otvoreni centar proveo je istraživanje kako bismo utvrditi da li očevi u Bosni i Hercegovini koriste porodiljsko odsustvo i u kojoj mjeri, te da li postoji prostor za unapređenje zakona kojima se uređuje ova oblast, kao i javnih politika kojima bi se povećalo učešće muškaraca u porodičnom životu. Krajnji cilj je povećati učešće žena … Continued

Upućeni amandmani na Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine

U cilju unapređenja trenutne regulacije porodiljskog odsustva i zaštite od diskriminacije (usklađivanje sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH), zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Maja Gasal Vražalica, u februaru 2018.  godine, pokrenula je inicijativu za izmjene Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (zastupnica je podnijela amandmane Ustavnopravnoj komisiji Predstavničkog doma 28.03.2018). Amandmani koji su upućeni u proceduru imaju za cilj unaprijediti priznanje, zaštitu i ostvarivanje prava prilikom korištenja porođajnog/roditeljskog odsustva. Dio upućenih amandmana nastao je u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom.