Održana prezentacija istraživanja ”Otac na porodiljskom odsustvu”

U četvrtak 8. decembra u Sarajevu smo prezentovali_e naše nedavno objavljeno istraživanje ”Otac na porodiljskom odsustvu”, kojim smo željeli_e utvrditi da li očevi u Bosni i Hercegovini koriste porodiljsko odsustvo i u kojoj mjeri, te da li postoji prostor za unapređenje zakona kojima se uređuje ova oblast, kao i javnih politika kojima bi se povećalo učešće muškaraca u porodičnom životu.

Urednice istraživanja, Delila Hasanbegović – Vukas i Amina Dizdar predstavile su metodologiju i rezultate istraživanja, a zatim i dale preporuke za unaprijeđenje trenutnih zakonskih odredbi kojima se reguliše pravo na porodiljsko odsustvo i predstavile amandmane i javne politike koje će se dalje zagovarati kroz rad Sarajevskog otvorenog centra na ovoj temi.

Istraživanje je pokazalo da je od 500 anketiranih očeva samo njih 13 koristilo porodiljsko odsustvo, a više od polovine nije bilo ni upoznato sa pravom na korištenje porodiljskog odsustva. 11,2% očeva smatra da im roditeljsko odsustvo nije potrebno jer su žene te koje brinu o djeci. Istraživanje je dostupno online, možete ga pogledati ovdje.