Oznaka: neko je rekao feminizam

Najava četvrtog ciklusa predavanja i feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam?!

Sarajevski otvoreni centar, uz partnersku podršku Friedrich-Ebert-Stiftung u Bosni i Hercegovini (http://www.fes.ba/ba/ppocetna-strana.html), otvara četvrti ciklus predavanja Neko je rekao feminizam?! koji će trajati od marta do novembra 2016. godine. Četvrti ciklus će činiti šest predavanja i razgovora, a teme će biti vezane za arhiv Antifašističkog fronta žena BiH, ideologiju i jezik, izazove udruženog djelovanja margine, za feminističku kritiku političke ekonomije, odnos religije i feminizma, te reproduktivna prava žena.

Žene postaju direktorice muzeja koji propadaju jer u tom sektoru nema novca

Posljednje predavanje u okviru serije predavanja i feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam održano je u srijedu, 2. decembra, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu, a tema diskusije koja je obilježila kraj trećeg ciklusa ovih predavanja bila je Žene i muzeji.

Najava predavanja i feminističkih razgovora: Žene i muzeji

Sarajevski otvoreni centar, uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert, nastavlja sa održavanjem predavanja unutar trećeg ciklusa predavanja i feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam. Osmo i posljednje predavanje III ciklusa, pod nazivom Žene i muzeji, biće održano u srijedu, 02. decembra ove godine u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH sa početkom od 18:00 sati.

Najava predavanja i feminističkih razgovora: Queer teorija i klasični jugoslavenski film

Sarajevski otvoreni centar, uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert, nastavlja sa održavanjem predavanja unutar trećeg ciklusa predavanja i feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam. Sedmo predavanje, pod nazivom Queer teorija i klasični jugoslavenski film, biće održano u petak, 20. novembra ove godine u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH sa početkom od 18:00 sati. Predavač će biti Nebojša Jovanović, koji izučava jugoslavenski film u svjetlu feminističke filmske teorije.

Pjesme koje narušavaju matricu binarnih opozicija

Peto predavanje ciklusa Neko je rekao feminizam?, pod nazivom Ženskost, muškost i sevdah održano je 22. jula ove godine u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH. Damir Imamović, predavač je sevdalinku interpretirao kroz otvaranje novih, feminističkih vidika, istovremeno ostajući vjeran tradiciji.

Najava predavanja i feminističkih razgovora: Ženskost, muškost i sevdah

Sarajevski otvoreni centar, uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert, nastavlja sa održavanjem predavanja unutar trećeg ciklusa predavanja i feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam? Peto predavanje, pod nazivom Ženskost, muškost i sevdah biće održano u srijedu, 22. jula ove godine u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH sa početkom od 18:00 sati. Predavač će biti Damir Imamović, koji sevdalinku interpretira na taj način da otvara nove vidike, istovremeno ostajući vjeran tradiciji.

Feminizam nije primijetio žene s invaliditetom

Treći ciklus predavanja i feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam? nastavljen je u petak, 26. juna, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu, kada je predavačica Tanja Mandić Đokić održala iznimno zanimljivo predavanje pod nazivom Žene bez lica – Kako feminizam nije prepoznao žene sa invaliditetom? te rasvijetlila neka od pitanja koja se često postavljaju kada su u pitanju žene sa invaliditetom i njihova pozicija u savremenom feminističkom pokretu.