Najava predavanja i feminističkih razgovora: Izvještaj AFŽ-a BiH o ispunjenju prvog Petogodišnjeg plana

NJRF 4_1

Četvrti ciklus predavanja i feminističkih razgovora

NEKO JE REKAO FEMINIZAM?

mart – novembar 2016. godine

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini u 2016. godini organizuju 6 predavanja, čije će teme biti vezane za Arhiv Antifašističkog fronta žena BiH, ideologiju i jezik, izazove feminizma danas, za feminističku kritiku političke ekonomije, odnos religije i feminizma, reproduktivna prava žena.

Tema prvog predavanja: Izvještaj AFŽ-a BiH o ispunjenju prvog Petogodišnjeg plana 

Predavačice: Adela Jušić i Andreja Dugandžić (CRVENA)

Mjesto: Historijski muzej BiH, Zmaja od Bosne 5, Sarajevo

15. mart 2016, 18h

Pozivamo vas na prvo predavanje četvrtog ciklusa predavanja Neko je rekao feminizam?, na temu online Arhiva antifašističke borbe žena Bosne i Hercegovine i Jugoslavije o kojoj će govoriti Andreja Dugandžić i Adela Jušić (Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA), na čijem razvoju rade u okviru programa Šta je nama naša borba dala?. Nakon uvida u sadržaj Arhiva, a kroz poseban osvrt na dokumente korespondencije različitih lokalnih organizacija AFŽ-a Bosne i Hercegovine (1942-1950), biće riječi o strukturi i načinu rada Antifašističkog fronta žena, o ideologiji i narativu pokreta, te društveno-političkim okolnostima koje su dovele do njegovog formalnog ukidanja. Također, biti će predstavljeno i nekoliko umjetničkih radova koji tematiziraju ratne i postratne aktivnosti žena Jugoslavije, prilikom čega će se govoriti o mogućnostima upotrebe Arhive za proizvodnju novih sadržaja i znanja. Na kraju, a u odnosu na rad Antifašističkog fronta žena, diskutirati će se o suvremenoj konfiguraciji ženskog pokreta u Bosni i Hercegovini i načinima na koje smo organizirane oko suštinskih društveno-političkih pitanja.

O predavačicama:

Andreja Dugandžić živi i radi u Sarajevu. Dijelom je kolektiva Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA gdje je su-voditeljica programa „Šta je nama naša borba dala?“, koji radi na razvoju online Arhiva antifašističke borbe žena Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. Više od deset godina predana je i aktivna u zagovaranju i promicanju feminizma, kao kulturna radnica, umjetnica i aktivistkinja. Andreja je izvođačica/tekstopiskinja u muzičkom duu Black Water and her Daughter.

Adela Jušić rođena je u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, 1982, gdje živi i radi. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2007. godine i magistrirala Ljudska prava i demokratiju u Jugoistočnoj Evropi, Univerzitet u Sarajevu i Bologni, 2013. godine. Članica je i jedna od osnivačica Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA. Izlagala je na brojnim internacionalnim izložbama kao što su: Frestas – Trijenale umjetnosti, Sorocaba, Sao Paolo, Manifesta 8; Murcia, Videonale Kunstmuseum Bonn; Image Counter Image, Haus der Kunst, Munich; Ja više nikada neću pričati o ratu, Färgfabriken, Stockholm, itd. Bila je na nekoliko rezidencijalnih programa za umjetnike/ce (ISCP, New York, Kulturkontakt Vienna itd.) i dobitnica je nagrade YVAA 2010, Henkel Young Artist Price CEE 2011 i Specijalne nagrade Oktobarskog salona 2013.

Više o četvrtom ciklusu možete pronaći ovdje, a više o svakom predavanju i razgovoru iz prvog, drugog i trećeg ciklusa potražite prateći ovaj link.