Oznaka: medicinska prilagodba spola

Vodič za institucionalizaciju inkluzivne i afirmativne zdravstvene zaštite transrodnih i rodno varijantnih osoba u Bosni i Hercegovini

Vodič koji je pred vama za cilj ima iz aspekta ljudskih prava i medicinskih saznanja ponuditi jasno definirane korake resoru zdravstva u BiH za unaprjeđenje pristupa trans i rodno varijantnih osoba trans specifičnoj, inkluzivnoj i afirmativnoj zdravstvenoj zaštiti u Bosni i Hercegovini. Namijenjen je relevantnim akterima iz oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini, institucijama i … Continued

Doktori/ce domova zdravlja prisustvovali/e našem treningu o medicinskim aspektima trans inkluzivne zdravstvene zaštite

13. aprila u Sarajevu je održan trening za liječnike/ce specijaliste/ice porodične medicine Sarajevskog i Tuzlanskog kantona na temu medicinskih aspekata zdravstvene zaštite transrodnih osoba. Predavači/ce su bili stručnjaci/kinje za trans specifičnu medicinsku zaštitu iz Hrvatske: Erin Vlahović iz organizacije kolekTIRV, Iva Žegura, mr. spec. kliničke psihologije i Tina Dušek, prof. dr. sc, spec. interne medicine … Continued

VIDEO: Medicinska prilagodba spola u Bosni i Hercegovini

Da bi trans osobe u Bosni i Hercegovini izmijenile oznaku spola u svojim dokumentima, moraju proći potpunu medicinsku prilagodbu spola, ali istu tu medicinsku uslugu uopće ne mogu uraditi u BiH. Sedmica je podizanja svijesti o transrodnosti, trans osobama i preprekama s kojima se svakodnevno suočavaju. Kroz nekoliko videa, prikazat ćemo put trans osobe kroz … Continued

Održana završna konferencija ”Ljudska prava transrodnih osoba između prava i medicine u BiH: stanje i mogućnosti”

4. novembra u Sarajevu je održana završna konferencija na temu ”Ljudska prava transrodnih osoba između prava i medicine u BiH: stanje i mogućnosti”, u okviru projekta “Unapređenje prava i položaja transrodnih osoba u BiH” uz finansijsku podršku Programa zaštite ljudskih prava USAID/INSPIRE. Na temu problema trans osoba u domenu zdravstvene zaštite u BiH govorio je … Continued

Sastanak sa UKC Republike Srpske: O mogućnostima medicinske prilagodbe spola u BiH

Kako bi predstavila doktorima_cama iz relevantnih medicinskih disciplina vodeće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj tematiku medicinske prilagodbe spola u BiH, prava i potrebe transrodnih i transpolnih osoba, kao i dosadašnje aktivnosti Sarajevskog otvorenog centra na ovom pitanju, prije svega objavljivanje priručnika i održane edukacije za specijaliste_kinje pojedinih medicinskih grana uključenih u proces tranzicije, naša koordinatorica Delila Hasanbegović u Banjaluci je održala sastanak sa predstavnicama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.