Medicinski aspekti prilagodbe spola: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije

Autori_ce: Asmira Topal, Jovan Džoli Ulićević, Liam Isić, Iva Žegura, Tea Dakić, Velimir Altabas, Srećko Budi

Urednica: Delila Hasanbegović

Medicinski aspekti prilagodbe spola: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije

Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, 2018.