Održana završna konferencija ”Ljudska prava transrodnih osoba između prava i medicine u BiH: stanje i mogućnosti”

4. novembra u Sarajevu je održana završna konferencija na temu ”Ljudska prava transrodnih osoba između prava i medicine u BiH: stanje i mogućnosti”, u okviru projekta “Unapređenje prava i položaja transrodnih osoba u BiH” uz finansijsku podršku Programa zaštite ljudskih prava USAID/INSPIRE.

Na temu problema trans osoba u domenu zdravstvene zaštite u BiH govorio je Liam Isić, a o uvođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja za transrodne osobe u BiH, Arina Bejdić Kršo, stručna savjetnica za javno-zdravstvenu djelatnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Advokat Nedim Seferović govorio je o priručniku čiji je autor a koji je izdao Sarajevski otvoreni centar: ”Mapiranje i analiza pravnih propisa i praksi o promjenim oznake spola u ličnim dokumentima”. O izazovima iz prakse prilikom rješavanja zahtjeva za promjenu oznake spola u ličnim dokumentima, govorio je Emir Mujčić, stručni savjetnik u  MUP-u Tuzlanskog kantona.

Razgovor su moderirali Delila Hasanbegović Vukas, Darko Pandurević i Dajana Bakić iz Sarajevskog otvorenog centra.