VIDEO: Medicinska prilagodba spola u Bosni i Hercegovini

Da bi trans osobe u Bosni i Hercegovini izmijenile oznaku spola u svojim dokumentima, moraju proći potpunu medicinsku prilagodbu spola, ali istu tu medicinsku uslugu uopće ne mogu uraditi u BiH.

Sedmica je podizanja svijesti o transrodnosti, trans osobama i preprekama s kojima se svakodnevno suočavaju. Kroz nekoliko videa, prikazat ćemo put trans osobe kroz komplikovan i trans neinkluzivan pravni i medicinski sistem u BiH, koji je neophodno mijenjati kako bi se poštovala ljudska prava transrodnih osoba.

U nastavku pogledajte prvi video:

Video je objavljen uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).Video je isključiva odgovornost Sarajevskog otvorenog centra i nužno ne odražava stavove USAID-a niti Vlade Sjedinjenih Američkih Država.