Oznaka: feminizam

Feministički prostori djelovanja u BiH: mogućnosti i izazovi

U okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja Opća biblioteka “Muhamed Kantardžić” Breza i Sarajevski Otvoreni Centar organizirali su promociju publikacije „Feministička čitanja društvenih fenomena“, koja je zbirka radova polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić.

Pregled predavanja Feminističke škole: 14. maj 2016.

U subotu, 14.05.2016. godine održana su predavanja Modula 1 (Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija) ovogodišnje Feminističke škole Žarana Papić. Selma Kešetović, magistrica rodnih studija, govorila je o raznolikosti i sporovima unutar feminističkih teorija i praksi.

Pregled predavanja Feminističke škole: 26. april 2016.

U utorak, 26.04.2016. godine održana su predavanja ovogodišnje Feminističke škole Žarana Papić, sa drugom generacijom polaznica_ka. U okviru Modula 1 – Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija, Adriana Zaharijević, feministikinja, filozofkinja, prevoditeljica, govorila je o historiji pokreta – počecima feminističkih djelovanja i zahtjevima za političkim i drugim slobodama. U okviru Modula 2 – Država, zakon i ravnopravnost: de iure i de facto, Adnan Kadribašić, pravnik, govorio je o diskriminaciji na osnovu spola, roda, spolne orijentacije i ostalih okolnosti.

Pregled predavanja Feminističke škole: 19. april 2016.

U utorak, 19.04.2016. godine održana su druga predavanja ovogodišnje Feminističke škole Žarana Papić, sa drugom generacijom polaznica_ka. U okviru Modula 1 – Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija, Jasmina Čaušević, magistrica društvenih nauka iz oblasti rodnih studija, govorila je o historiji pokreta – počecima feminističkih djelovanja i ženskim udruživanjima u BiH. U okviru Modula 2 – Država, zakon i ravnopravnost: de iure i de facto, Adnan Kadribašić, pravnik, predstavio je međunarodni i domaći okvir za ravnopravnost spolova i prava žena.

NEKO JE REKAO FEMINIZAM: Šta kažemo kada kažemo riječ na F?

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini u 2016. godini organizuju 6 predavanja, čije će teme biti vezane za arhiv AFŽ-a BiH, ideologiju i jezik, izazove feminizma danas, za feminističku kritiku političke ekonomije, odnos religije i feminizma, reproduktivna prava žena.

Narandžasti izvještaj 2016: Dobre prakse – Usvajanje Okvirne strategije za provedbu Istanbulske konvencije

Vijeće ministara BiH usvojilo je u julu 2015. Okvirnu strategiju za provedbu Istanbulske konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2015–2018. Bosna i Hercegovina je tako među prvim državama u cijeloj Evropi koja je usvojila javnopolitički dokument za provedbu Konvencije, čime se obavezala … Continued

Upoznajte učesnice i učesnike Akademije ravnopravnosti 2016.

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, su imali za cilj stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica/ka, liderki/a političkih stranaka i organizacija civilnog društva. Druga generacija Akademije ravnopravnosti ima četiri modula i  trajatće od februara do juna 2016. Babić Ana je rođena 1958. godine. Diplomirala je … Continued

Feministička čitanja društvenih fenomena

Autorice i autor: Aida Spahić, Amira Hasanović, Bojana Vasić, Dajana Cvjetković, Dalila Mirović, Delila Hasanbegović, Elma Čavčić, Izudin Karić, Jasmina Čaušević, Maida Salkanović, Maida Zagorac, Marina Veličković, Melisa Tolja Mešić, Mersiha Jašarević, Selma Mustačević, Tanja Grabovac Feministička čitanja društvenih fenomena Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar (2015)