Feministički prostori djelovanja u BiH: mogućnosti i izazovi

Piše: Azem Kurtić

U okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja Opća biblioteka “Muhamed Kantardžić” Breza i Sarajevski Otvoreni Centar organizirali su promociju publikacije „Feministička čitanja društvenih fenomena“, koja je zbirka radova polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić.

Na promociji dopunjenog izdanja radova prve i druge generacije polaznica/ka govorile su Dajana Cvjetković, Vesna Pirija, Hana Ćurak, Marina Veličković i Jasmina Čaušević, a promociju je moderirala Delila Hasanbegović.  Na promociji se govorilo o feminističkoj teoriji i ideologiji, feminističkom obrazovanju, a jedan od glavnih zaključaka je bio taj da je neophodno uvođenje feminističkog pristupa u obrazovne sisteme.

Novo, dopunjeno izdanje ove publikacije sada donosi 40 tekstova koji obrađuju različite teme iz feminističke perspektive. Činjenica da autorice i autori dolaze iz različitih obrazovnih i profesionalnih sfera, te da sve/i imaju različita interesovanja, garantira svakome da ova publikacija pruža zanimljive analize svakodnevnih društvenih dešavanja.

Ono o čemu se na promociji govorilo, a što se, između ostalog, i nalazi u publikaciji su teme poput neplaćenog rada ili rada u kući, rodni itenditeti, zdravstvena situacija samohranih majki, analize stanja rodno osjetljivih politika, te se govorilo o feminizmu u obrazovanju i feminizmu u ruralnim područjima.

Radovi su nastali kao produkt dvosemestralnog programa Feminističke škole Žarana Papić,  na kojem su polaznice/ci učile/i o aktuelnim društvenim pitanjima iz perspektive feminističke teorije i prakse.

Promociji su prisustvovale/i autorice i autori, osoblje Opće biblioteke „Muhamed Kantardžić“ Breza, te gošće i gosti iz Sarajeva, Tuzle i Breze.

Sarajevski otvoreni centar je od aprila 2015. godine, kroz Feminističku školu, nastavio ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i Hercegovini.