Oznaka: eu

Završnom konferencijom zaokružen projekat regionalizacije LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i zaštite mentalnog zdravlja u BiH

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Krila nade su organizirali završnu konferenciju pod nazivom “LGBTI inkluzivna psihosocijalna podrška i zaštita mentalnog zdravlja u Bosni  Hercegovini”, koja je održana 15.12.2022. u Sarajevu. Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Krila nade od početka 2021. godine provode projekat Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i … Continued

Izvještaj EK: BiH stagnira u oblasti ljudskih prava žena i LGBTI osoba

Europska komisija je 17. aprila 2018. godine objavila izvještaj koji prethodi samom mišljenju o aplikaciji BiH za članstvo u EU, a tokom 2018. godine bit će objavljeno mišljenje uz analitički izvještaj. Nalazi ovog izvještaja ukazuju na to da u BiH nije postignut nikakav napredak u ključnim oblastima u protekle dvije godine. Sloboda okupljanja i dalje nije garantovana svima pod istim uslovima, sloboda govora i uslovi rada novinara/ki su gori  u odnosu na prethodni period, manjinske i ranjive skupine društva i dalje žive u teškim uslovima, diskriminacija i nasilje u sveprisutni, a izmjene Zakona o zabrani diskriminacije još ne daju željene rezultate na terenu u smislu bolje zaštite.

Ljudska prava tema na sjednici EU-BiH strukturisanog dijaloga

Nakon što su učestvovale na seminaru 7. marta i uputile otvoreno pismo Vijeću ministara BiH, Direkciji za evropske integracije BiH, Delegaciji Evropske unije u BiH i Evropskoj komisiji, organizacije civilnog društva su i zvanično pozvane da budu dio strukturisanog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Plenarni sastanak Strukturisanog dijaloga o pravosuđu … Continued

Diskriminacija i zločin iz mržnje kao prioriteti za EU

Nakon prošlosedmične posjete evropskog komesara za proširenje i politiku susjedstva Bosni i Hercegovini, Štefana Fülea, tokom koje je razgovarao s velikim brojem predstavnika_ca organizacija civilnog društva u Evropskoj delegciji u BiH, neke od tih organizacija su poslale podnesak za uspostavljanje prioriteta potrebnih u širenju okvira strukturiranog dijaloga o pravdi između EU i BiH. Te organizacije … Continued

EU podrška policijskih agencijama u zaštiti ljudskih prava LGBT osoba u BiH

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini/specijalni predstavnik EU, u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll uredom za BiH, Sarajevskim otvorenim centrom (SOC) i Fondacijom CURE, organizuju sastanak na temu podrške policijskim agencijama u BiH u zaštiti ljudskih prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnihi, transrodnih i interseksualnih (LGBTI) osoba, koji će se održati u petak 8. novembra … Continued