Diskriminacija i zločin iz mržnje kao prioriteti za EU

121011Nakon prošlosedmične posjete evropskog komesara za proširenje i politiku susjedstva Bosni i Hercegovini, Štefana Fülea, tokom koje je razgovarao s velikim brojem predstavnika_ca organizacija civilnog društva u Evropskoj delegciji u BiH, neke od tih organizacija su poslale podnesak za uspostavljanje prioriteta potrebnih u širenju okvira strukturiranog dijaloga o pravdi između EU i BiH. Te organizacije pozivaju Evropsku uniju da proširi strukturirani dijalog za još četiri oblasti vladavine prava: rodna ravnopravnost, antidiskriminacione politike, zločin iz mržnje i sloboda okupljanja.

Organizacije civilnog društva pozivaju i EU i predstavnike BiH da dalje jačaju ulogu civilnog društva u ovom procesu, omogućujući im  da postanu korektiv državnih politika. U tu svrhu, uloga organizacija civilnog društva mora postati strukturiranija i transparentnija.
Sarajevski otvoreni centar je sastavio podnesak, a podržale su ga sljedeće organizacije:

Prava za sve
, Sarajevo
Centar za mlade KVART, Prijedor
Banjalučko udruženje Queer Aktivista (B.U.K.A.), Banja Luka
BH novinari, Sarajevo
Fondacija CURE, Sarajevo