Ženska mreža: podnesak o stanju prava žena u BiH za Izvještaj o napretku za 2014. godinu

Zenska mreza BiH_bolji logoSarajevski otvoreni centar je 27. marta 2014. Evropskoj delegaciji u BiH dostavio pisani podnesak o stanju prava žena u Bosni i Hercegovini za Izvještaj o napretku za 2014. godinu ispred Ženske mreže.

Podnesak je nastao u saradnji sa Fondacijom CURE, Prava za sve, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, Žene ženama Sarajevo, UDIK i kolektiv.ba. Podnesak pokriva oblasti legislative i politika, obrazovanja i ekonomske uključenosti, manjina (Romkinje, lezbejke, biseksualne i trans – LBT žene, povratnice, seksualne radnice i ovisnice o opojnim drogama) i socijalne inkluzije, političke participacije i javnog života, nasilja nad ženama i djevojčicama, ratnog seksualnog zlostavljanja i trgovine ženama.

Žene u Bosni i Hercegovini još su uvijek suočene sa višestrukom diskriminacijom i još uvijek nisu ravnopravne s muškarcima u pristupu i uživanju prava, premda su se formalna legislativa i javne politike prema zaštiti prava žena u BiH tokom prošlih godina znatno poboljšale. Stvarna promjena u praksi je veoma spora, a dijalog između vlade i organizacije civilnog društva koja se bave promicanjem i zaštitom prava žena je još uvijek daleko od zadovoljavajućeg.

Za detaljan i sažet pregled stanja prava žena u Bosni i Hercegovini, podnesak je dostupan na engleskom jeziku na ovom linku.