SOC trening za urologe_inje i ginekologe_inje: adekvatna podrška trans osobama u procesu tranzicije

Sarajevski otvoreni centar 30. novembra organizuje trening za urologe_inje i ginekologe_inje čija je tema „Medicinski aspekti prilagodbe spola: O adekvatnom, trans specifičnom i inkluzivnom pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije“.

Ovim treningom želimo otvoriti diskusiju i naći podršku za dalje napore ka omogućavanju adekvatnih usluga medicinske prilagodbe spola u BiH. Nadamo se da ćemo ovim učiniti korak ka podizanju svijesti o trans identitetima, problemima, potrebama i pravima trans osoba u zdravstvenom sistemu BiH, sa aspekata različitih grana medicine uključenih u proces tranzicije, kao i o načinima za uklanjanje stigme, ka poboljšanju kvalitete života i unapređenju pristupa zdravstvenoj zaštiti.

Edukaciju će voditi dr. Marta Bižić, specijalistkinja urologije i rekonstruktivne hirurgije (Univerzitetska dečja klinika u Beogradu, Srbija) i Jovan Džoli Ulićević, aktivista za ljudska prava transrodnih, interspolnih i rodno varijantnih osoba, trans muškarac (Trans mreža Balkan, Asocijacija Spektra, Crna Gora).

Martino glavno polje interesa su urogenitalna rekonstruktivna hirurgija, posebno liječenje urođenih anomalija ženskih i muških genitalija, kao i operacija afirmacije spola. Sa profesorom Miroslavom Đorđevićem radi pri beogradskom Centru za genitalnu rekonstruktivnu hirurgiju, gdje učestvuje u liječenju, post-operativnoj njezi i podršci pedijatrijskih, odraslih i transrodnih pacijenata_tica koji_e traže urološku njegu te usavršava operativne zahvate i tretman pacijenata_tica sa rodnom disforijom.

Jovan je jedan od autora publikacije Medicinski aspekti prilagodbe spola: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce opružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije koji je objavljen u septembru 2018. godine u izdanju Sarajevskog otvorenog centra.

Do sada su održane edukacije za psihologe_inje i psihijatre_ice domaćeg zdravstvenog sistema, kao i studente_ice medicine i psihologije, a nakon ove planiraju se i edukacije za specijaliste_kinje endokrinologije, kao i plastične, rekonstruktivne hirurgije.