U Sarajevu predstavljen priručnik za medicinske i zdravstvene radnike_ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije

Sarajevski otvoreni centar je ovog mjeseca izdao publikaciju za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije, u sklopu projekta “Positive Action Programme for MSM & Transgender People” kojeg podržava ViiV Healthcare UK Ltd. Priručnik “Medicinski aspekti prilagodbe spola” su pisali_e trans aktivisti_kinje i medicinski stručnjaci_kinje iz Crne Gore, Hrvatske i BiH. Prezentacija priručnika održana je 14. septembra 2018. godine u sarajevskom hotelu Courtyard by Marriott, na kojoj su trans aktivisti Jovan Ulićević (Crna Gora) i Liam Isić (BiH), zajedno sa psihijatricom Teom Dakić (Crna Gora), koji_e su pisali_e ovaj priručnik, predstavili_e sadržaj priručnika, te ukazali_e na probleme s kojima se transrodne osobe susreću u domenu zdravstvene, a pritom i pravne zaštite.

Cilj ovog priručnika je podizanje svijesti o potrebama transrodnih osoba, o pružanju adekvatnih zdravstvenih usluga i podrške transrodnim osobama u procesu tranzicije, kao i otvaranje diskusije o specijalizaciji medicinskih stručnjaka_inja o procedurama prilagodbe spola. Na prezentaciju su pozvani_e medicinski i pravni stručnjaci_kinje iz bh. zdravstvenih institucija i ustanova, kako bi im bila predstavljena šira slika trenutačnog stanja koje se odnosi na zaštitu transrodnih osoba, te načini na koje je moguće unaprijediti položaj transrodnih osoba u BiH. Također su pozvani_e i relevantni akteri iz politike, institucija za promociju i zaštitu ljudskih prava, domena socijalne zaštite, nevladine organizacije koje se bave pružanjem psihološkog savjetovanja i podrške, kao i strukovna ljekarska udruženja.

Dr. Tea Dakić je u svom dijelu prezentacije predstavila evoluciju koncepata koji se odnose na rodni identitet, prevaziđene i uvredljive termine u oblasti mentalnog zdravlja, unapređivanje saznanja o transrodnosti, te promjene u društvenim stavovima, politikama, zakonima i standardima ljudskih prava. Jovan Ulićević i Liam Isić su predstavili svoje dijelove priručnika koji se odnose konkretno na trans specifične usluge i podršku trans osobama u procesu prilagodbe spola, te ukazali na potrebu da Bosna i Hercegovina uspostavi timove i obuči stručnjake_inje koji_e bi mogli_e pratiti proces i voditi medicinske procedure prilagodbe spola u BiH, te da zavodima za zdravstveno osiguranje postane dužnost da troškove ovih procedura pokrivaju iz fonda zdravstvenog osiguranja.

Pisanju ovog priručnika su doprinijeli medicinski stručnjaci_kinje koji_e se bave pitanjem prilagodbe spola te imaju dugogodišnje iskustvo u radu s transrodnim osobama. Priručnik je jedinstven na području regiona i predstavlja značajan korak ka unapređenju regionalnog trans specifičnog zdravstva. Kako bi bile pokrivene sve sfere zdravstvene zaštite transrodnih osoba, u proces pisanja priručnika su uključeni_e psiholozi_ginje, psihijatri_ce, endokrinolozi_ginje i hirurzi_ginje, koji_e su pisali o medicinskim procedurama prilagodbe spola, dok su trans aktivisti_kinje pisali_e o problemima i potrebama transrodnih osoba i ponudili_e smjernice za adekvatnu, trans-specifičnu, inkluzivnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu, baziranu na depatologizaciji, individualnom pristupu, informisanom pristanku te posmatranju transrodnosti prije svega kroz kontekst različitih identiteta.

Prava transrodnih osoba su ugrožena u mnogim zemljama, s pojedinim iznimkama – onim zemljama koje su se počele baviti rješavanjem problema s kojima se transrodne osobe susreću (Malta, Irska, Norveška, Danska, Belgija). Međutim, zemlje Balkana se ne ubrajaju u te iznimke, što znači da je zaštita prava transrodnih osoba na području Balkana na izrazito niskom nivou. Kada je riječ o pravima transrodnih osoba u BiH, iznimno je bitno da se počne razgovarati o ovoj temi, s obzirom na činjenicu da nemaju potrebnu zdravstvenu, pa tako ni pravnu zaštitu, koja proizilazi iz nepostojanosti, neuređenosti i neimplementiranja zakonskih regulativa. Sve navedeno jesu razlozi zbog kojih je potrebno da se što više piše o ovoj temi, pa je upravo zbog toga izdavanje ovog priručnika i prezentacija istog od velikog značaja za borbu na putu ostvarivanja prava transrodnih osoba.