Potrebne dodatne edukacije psihologa_inja i psihijatara_ica o pravima i potrebama trans osoba u Bosni i Hercegovini

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

U okviru programa za obilježavanje 16 dana aktivizma Sarajevski otvoreni centar (SOC) je jučer, 03.12.2018. u Sarajevu organizirao trening za psihologe_inje i psihijatre_ice pod nazivom „Medicinski aspekti prilagodbe spola: O adekvatnom, trans specifičnom i inkluzivnom pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije“.

Edukaciju su vodile mr. spec. Iva Žegura, klinička psihologinja (Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb) i dr. med, MSc. bioetike Tea Dakić, specijalizantica psihijatrije (Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore). Ovaj poludnevni trening je okupio 20-ak medicinskih stručnjaka_inja javnih zdravstvenih ustanova, kliničkih centara i domova zdravlja iz Sarajeva, Banjaluke i Mostara, kao i nevladinih organizacija koje se bave pružanjem psihološke podrške i savjetovanja. Učesnicima_ama su prezentirane perspektive psihologije i psihijatrije u procesu tranzicije rodno nenormativnih/ varijantnih, transrodnih i transpolnih osoba, kao i iskustva trans osoba iz BiH.

Jedna od voditeljica treninga, Tea Dakić, kazala je da psihijatri_ce više nisu tzv. čuvari kapije koji trans osobama ne daju da ostvare ono što im de facto pripada, već treba aktivno da rade na njihovoj inkluziji, podršci i trans specifičnom savjetovanju. „Ne treba da na transrodnost gledamo kao na prolazni hir niti da osobu odgovaramo od tranzicije, već budemo tu u svakoj fazi kao podrška i introspektivni uvid u njihova stanja i potrebe“, kazala je Tea.

Jedna od učesnica treninga, Zvjezdana Jakić, psihologinja i psihoterapeutkinja iz Fondacije Krila nade, prenosi svoje utiske: „Prisustvovala sam treningu u organizaciji SOC-a za koji me je motivirala želja da saznam više o trans osobama, jer se kao psihoterapeutkinja susrećem sa širokom lepezom klijenata. Prvi put se susrećem sa ovom temom na kvalitetan i profesionalan način. Trening je trajao kratko pa se nadam skorom nastavku na radost i znanje svih nas“.

SOC će u narednoj godini nastaviti edukacije za endokrinologe, ginekologe i urologe, kao i plastične, rekonstruktivne i estetske hirurge o ovoj tematici, s nadom da će se intenzivirati dalji napori ka omogućavanju adekvatnih usluga medicinske prilagodbe spola u BiH. U tu svrhu razvijen je i priručnik Medicinski aspekti prilagodbe spola: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije koji za cilj ima podizanje svijesti o trans identitetima, problemima, potrebama i pravima trans osoba u zdravstvenom sistemu BiH.

Priručnik koji je nastao i trening koji je realiziran na osnovu priručnika dio su projekta Positive Action Programme for MSM & Transgender People“ kojeg podržava ViiV Healthcare UK Ltd, Za dodatne informacije o projektu, kontaktirajte koordinatoricu Delilu Hasanbegović ([email protected]).