Senatu UNSA: A sada osudite i govor mržnje prema LGBTI osobama!


Povodom usvajanja zaključka o neodržavanju predavanja i ispitnih rokova na fakultetima Univerziteta u Sarajevu petkom zbog klanjanja džuma-namaza, ali i o vođenju računa o terminima centralnih sedmičnih molitvi pripadnika katoličke i pravoslavne vjeroispovjesti, kao i ostalih vjerskih zajednica prilikom planiranja akademske godine.

Veliko nam je zadovoljstvo vidjeti da Senat Univerziteta u Sarajevu odgovara na inicijative usmjerene na zaštitu ljudskih prava studenata_ica, upućene putem Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. Akademska zajednica opredijeljena za unaprjeđenje poštovanja ljudskih prava svih građana_ki, svakako je jedan od važnih aktera u izgradnji demokratskog građanskog društva.

Nadamo se da će u narednom periodu Senat Univerziteta u Sarajevu na isti način pristupiti i velikom broju pritužbi koje su im uputili_e studentice_e Univerziteta, a koje se također tiču diskriminacije i govora mržnje, zabranjenih istim pravnim aktima koji su bili osnov i za gore navedeni zaključak; konkretno, članom 9. Europske konvencije o ljudskim pravima, te Zakonom o zabrani diskriminacije BiH, Zakonom o, ravnopravnosti spolova BiH, Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Naime, u martu 2016. godine, nakon javnih homofobnih, transfobnih i diskriminatornih istupa predsjednika Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu Harisa Zahiragića, veliki broj studenata_ica svih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i sam Sarajevski otvoreni centar, obratili su se Rektoratu i Senatu Univerziteta u Sarajevu tražeći reakciju na javno kršenje ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih, transrodnih i interspolnih osoba pod okriljem Univerziteta u Sarajevu. Senat UNSA se do danas nije oglasio po ovom pitanju.

Jučerašnja odluka Senata, donešena u skladu sa “trajnim opredjeljenjem za poštivanje svih ljudskih prava, ravnopravnost i borbu protiv svih oblika diskriminacije”, uvjerava nas da je Senat spreman osuditi homofobne, transfobne i diskriminatorne nastupe studentskih predstavnika, te iskazati podršku i pokazati svim lezbejkama, gej muškarcima, biseksualnim, transrodnim i interspolnim osobama koje studiraju na Univerzitetu u Sarajevu da ovo tijelo na isti način poštuje i uvažava interese svih svojih studenata_ica. Očekujemo da će  Senat Univerziteta u Sarajevu raspravljati o pritužbama i zahtjevima ovih svojih studenata_ica, kao što je uradio i po pitanju zahtjeva za zaštitu vjernika_ca od diskriminacije i zaštitu njihovih ljudskih prava.

Nakon ovakve odluke i jasnog usmjerenja Senata Univerziteta u Sarajevu ka inkluzivnom obrazovanju, zaštiti ljudskih prava i promociji tolerancije, svaka daljnja šutnja oko Zahiragićevog govora mržnje i pozivanja na diskriminaciju bila bi krajnje licemjerna i nedosljedna stavovima kojima je sam Senat obrazložio ovu odluku, što jedno ovakvo tijelo sebi ne smije priuštiti.