II Kurs protiv govora mržnje

yihrbhInicijativa mladih za ljudska prava BiH (YIHR BiH) će 25. januara u Sarajevu, u prostorijama Centra za kulturnu i medijsku dekontaminaciju, održati II Brzi kurs protiv govora mržnje, za one koje su se prijavili u u prvom krugu, ali zbog velikog broja prijava, nisu mogli prisustovati prvom kursu.

Vladana Vasić, ispred Sarajevskog otvorenog centra, će biti dio ovog kursa protiv govora mržnje. Ona će govoriti o slučajevima govora mržnje i krivičnih djela prema LGBT osobama koje je Sarajevski otvoreni centar dokumentovao u 2013. godini.

 

Agenda
II Kursa protiv govora mržnje

25.01.2014, subota

Centar za kulturnu i medijsku dekontaminaciju, Kampus u sklopu eFM studentskog radia, Zmaja od Bosne 8

09:00 – 09:15 Uvodna riječ YIHR BH

Sumeja Tulić, Civil Rights Defenders

Alma Mašić, YIHR BH direktorica

Elma Bećirović i Anida Ključanin, asistentice na projektu

09:15 – 10:15 Govor mržnje: definicija i koncept

Incidenti i krivična djela počinjena iz mržnje

(Saša Bojanić, OSCE misija u BiH)

10:15– 10:45 Rad lokalnih koalicija protiv mržnje

(Slađana Milunović, OSCE misija u BiH)

10:45– 11:15 Pojava govora mržnje u bh.medijima i efekti

(Tatjana Udovičić i Maida Bahto Kestendžić, Vijeće za štampu)

11:15 – 11:30 Pojava govora mržnje u bh.medijima i efekti

(Una Alikadić, Udruženje BH novinari)

11:30 – 12:00 Praksa RAK-a po pitanju slučajeva govora mržnje u elektronskim medijima

(Azra Maslo, Regulatorna agencija za komunikacije)

12:00 – 12:30 Kafe/čaj pauza

12:30 – 12:45 Izvještaj o stanju govora mržnje u BiH

YIHR BH aktivistice: Elma Bećirović i Anida Ključanin

12:45 – 13:00 Govor mržnje sa fokusom na povratničku populaciju

(Nedim Jahić, neovisni istraživač)

13:00 – 13:30 Ko je žrtva govora mržnje i krivičnih djela počinjenih iz mržnje sa aspekta

  • LGBT zajednice: Sarajevski otvoreni centar (Vladana Vasić)
  • aktivizma: Kvart Prijedor / Jer me se tiče

13:30 – 13:45 Kako možemo dalje djelovati?

Maja Memić i Mirnes Bajić, YIHR BH

Elma Bećirović i Ena Tanović, YouthLINC aktivnosti: watchyourlanguage.com YIHR BH

13:45 – 14:00 Refundacija putnih troškova za učesnike/ce izvan Sarajeva

14:00 Ručak u Centru

Agenda u PDF-u.