Podnesci o stanju prava LGBT osoba i prava žena u BiH

Sarajevski otvoreni centar je u sedmici od 23. do 27. marta 2015. Evropskoj delegaciji u BiH dostavio dva pisana podneska: o stanju prava lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba, i o stanju prava žena u Bosni i Hercegovini za Izvještaj o napretku za 2015. godinu za period oktobar 2014 – mart 2015.

Podnesak o stanju prava LGBT osoba u BiH

Podnesak o stanju prava žena u BiH