Zakon o zabrani diskriminacije BiH – nezvanični prečišćeni tekst

Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije BiH na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine (14.07.2016), Bosna i Hercegovina je konačno dobila unapređen zakonski okvir za zaštitu od diskriminacije.

Kroz ove izmjene zakona seksualna orijentacija i rodni identitet su konačno terminološki ispravno imenovane kao osnove na kojima je zabranjena diskriminacija. Pored toga, kao zabranjeni osnov diskriminacije navedenu su i “spolne karakteristike”, čime BiH postaje prva država u jugoistočnoj Evropi koja kroz svoj sveobuhvatni Zakon o zabrani diskriminacije BiH predviđa i zaštitu interspolnih/intersex osoba od diskriminacije u svim oblastima života. Zakon konačno na pravi način reguliše zaštitu lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih (LGBTI) osobe od diskriminacije.

Tekst Zakona je dostupan ovdje.