Priručnik za državne službenike, civilno društvo i medije za prepoznavanje i postupanje u slučajevima diskriminacije

Februar 2018

Ovaj Priručnik je prvenstveno namijenjen državnim službenicima i namještenicima, ali je zbog sveobuhvatnosti, primjenjiv i na uposlenike u ustanovama i svim drugim subjektima koji vrše javna ovlaštenja. S obzirom na značaj koji civilno društvo ima u sprečavanju diskriminacije, priručnik je svojim metodološkim pristupom osigurao da može biti korišten i za potrebe ovog segmenta društva. Kada govorimo o civilnom društvu, prije svega se misli na nevladine organizacije, ali i na akademsku zajednicu, medije, te druge subjekte koji svojim djelovanjem promoviraju ljudska prava.

Osnovni cilj Priručnika je da na razumljiv način i u relevantnom kontekstu pojasni šta je to diskriminacija, koje su vrste diskriminacije i na koji način ispitujemo da li u konkretnom slučaju uopšte postoji diskriminacija. Onda kada se izvede zaključak o mogućoj diskriminaciji, postavlja se pitanja djelovanja, pa su u tom smislu predstavljeni koraci i radnje koje se mogu poduzeti, bilo da službeno lice nastupa u tom svojstvu prema građanima koji tvrde da su diskriminisani ili pak smatra da je kao državni službenik izložen diskriminatornom postupanju unutar sopstvene službe. Uvažavajući okolnost da državni službe ici i namještenici nisu uvijek pravnici, Priručnik će nastojati jednostavnim jezikom i razumljivim primjerima predstaviti osnovne koncepte iz ove oblasti, te će u tom smislu biti izložen test diskriminacije sa konkretnim primjerom ispitivanja.

Priručnik za državne službenike, civilno društvo i medije za prepoznavanje i postupanje u slučajevima diskriminacije