Poziv predstavnicima_cama organizacija civilnog sektora na dvodnevnu edukaciju na temu ljudskih prava LGBTI osoba

Sarajevski otvoreni centar poziva predstavnike_ce organizacija civilnog sektora da prisustvuju dvodnevnoj edukaciji „Smjernice za organizaciju javnih okupljanja za predstavnike_ce organizacija civilnog sektora“ koja će se održati u Vitezu na dane 18. i 19. februar/veljača 2021. godine.

Edukacija je aktivnost koja će se održati s ciljem da se predstave pravni i kontekstualni okvir sa naglaskom na ljudska prava LGBTI osoba vezano za tematiku i problematiku prava na slobodu mirnog okupljanja. Također, na edukaciji ćemo otvarati pitanja, pronalaziti rješenja i diskutirati sve nedoumice sa kojima se susrećemo prilikom organiziranja mirnih okupljanja u BiH. Na edukaciji će biti govora i o preporukama i standardima koji bi trebali biti ispoštovani kada su u pitanju javna okupljanja. Također, govorit će se i o trenutnoj praski nadležnih institucija kao i o iskustvima organizacija civilnog sektora prilikom prijave i organiziranja javnih okupljanja.

Troškovi smještaja, ishrane/osvježenja i putni troškovi će biti obezbjeđeni.

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite Sarajevskom otvorenom centru najdalje do 14.02.2021. godine na e-mail: [email protected]. Finalna agenda kao i tačno mjesto održavanja edukacije će biti dostavljeno po zaprimanju prijave.

Broj osoba koje će moći učestvovati u sklopu dvodnevne edukacije će biti ograničeno, a sukladno mjerama i propisima Kriznog štaba zbog trenutne epidemiološke situacije vezane za pandemiju virusom COVID 19. Svi_e učesnici_e će obavezno morati imati zaštitnu masku, dok će u sali za rad biti obezbjeđena adekvatna fizička distanca.

Radni jezici: bosanski, hrvatski, srpski.

Dvodnevnu edukaciju realiziramo u okviru projekta „Unapređenje pristupa slobodi okupljanja u Bosni i Hercegovini” kojeg implementira Sarajevski otvoreni centar, a finansijski podržava Fond Matra Ambasade Kraljevine Nizozemske.

Za više informacija, molimo Vas da nas kontaktirate na email: [email protected], kontakt osoba Jozo Blažević.