Politička participacija

Sarajevski otvoreni centar aktivno djeluje u oblasti poboljšanja političke participacije žena u Bosni i Hercegovini, te zagovara za izmjene zakonskih legislativa i usvajanje novih, kao i za izmjene postojećih i usvajanje novih mjera, te implementaciju strategija i akcionih planova, kako bi se na taj način postigla puna ravnopravnost žena i osigurala zaštita njihovih prava.

09/10/2015
KLIX.ba – Poražavajući podaci o učešću žena u vlasti u BiH

Prema posljednjim istraživanjima, od 68 kantonalnih ministara samo je osam žena, a učešće žena u zakonodavnoj vlasti ne prelazi 20...

30/09/2015
Bosnia Daily: Dalila Mirović: Zastupljenost žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u BiH se ne može smatrati zadovoljavajućom

Bosnia Daily, 30. septembar 2015. PDF verzija dostupna ovdje. Kompletan članak dostupan na engleskom jeziku na ovom linku....

23/09/2015
Ravnopravnost spolova i politička participacija: Pokreće se proces istinskih reformi

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, juče je (utorak, 22.09.) održala tematsku sjednicu na temu...

23/09/2015
Isaković: Od 153 ministra, svega 23 su žene

Isaković: Od 153 ministra, svega 23 su...

18/09/2015
SOC.ba intervju: Dalila Mirović: Zastupljenost žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u BiH se ne može smatrati zadovoljavajućom

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i...

09/09/2015
Na tematskoj sjednici rasprava i o rodnoj zastupljenosti u izvršnim organima vlasti

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i...