Politička participacija

12/01/2016
UVEDITE KVOTU ZA IZBORNE LISTE OD 50%

Nakon Opštih izbora 2014. godine političke stranke su izrazile potrebu da se pristupi izmjenama Izbornog zakona BiH. Parlamentarna skupština BiH je 2015. oformila je...

11/01/2016
40% ministrica u Vijeću ministara BiH

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PDPSBiH je na prijedlog Sarajevskog otvorenog centra i Agencije za ravnopravost spolova BiH uputila u parlamentarnu proceduru...

09/10/2015
KLIX.ba – Poražavajući podaci o učešću žena u vlasti u BiH

Prema posljednjim istraživanjima, od 68 kantonalnih ministara samo je osam žena, a učešće žena u zakonodavnoj vlasti ne prelazi 20...

30/09/2015
Bosnia Daily: Dalila Mirović: Zastupljenost žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u BiH se ne može smatrati zadovoljavajućom

Bosnia Daily, 30. septembar 2015. PDF verzija dostupna ovdje. Kompletan članak dostupan na engleskom jeziku na ovom linku....

23/09/2015
Ravnopravnost spolova i politička participacija: Pokreće se proces istinskih reformi

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, juče je (utorak, 22.09.) održala tematsku sjednicu na temu...

23/09/2015
Isaković: Od 153 ministra, svega 23 su žene

Isaković: Od 153 ministra, svega 23 su...