Politička participacija

23/02/2016
Ne ukidajte postojeću rodnu kvotu u Izbornom zakonu BiH, nego je povećajte na 50%

Na inicijativu Sarajevskog otvorenog centra, Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, Ženska mreža BiH, Incijativa Građanke za ustavne promjene, Sigurna mreža BiH,...

04/02/2016
BUKA.BA: Neophodno je da se slomi otpor i mizoginija unutar samih stranaka

Piše: Maja Isović Ispod površine, političke stranke su vjeran odraz tradicionalističkog odnosa društva prema sudjelovanju žena u javnom i političkom životu. Sarajevski...

27/01/2016
Koraci ka ravnopravnoj političkoj participaciji žena i muškaraca u BiH

26.1.2016. u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održana je press konferencija čiji je fokus bio na pitanju političke participacije žena u najvažnijim tijelima...

25/01/2016
Zaključci sa radnog sastanka parlamentarki FBiH i predstavnika_ca organizacija civilnog društva BiH

22. januara u Sarajevu su Fondacija Udružene žene, organizacija Medica Zenica i Sarajevski otvoreni centar  organizovali_e radni sastanak na kojem su učestvovali_e...

12/01/2016
KLIX.BA: Aktivisti za izmjenu Izbornog zakona: Važni politički procesi se odvijaju u kafanama, noćnim satima, uz alkohol

Nevladina organizacija Sarajevski otvoreni centar danas je Parlamentarnoj skupštini BiH uputila prijedloge za izmjenu Izbornog zakona koji bi trebao rezultirati većim učešćem...

12/01/2016
UVEDITE KVOTU ZA IZBORNE LISTE OD 50%

Nakon Opštih izbora 2014. godine političke stranke su izrazile potrebu da se pristupi izmjenama Izbornog zakona BiH. Parlamentarna skupština BiH je 2015. oformila je...