Bosnia Daily: Dalila Mirović: Zastupljenost žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u BiH se ne može smatrati zadovoljavajućom

Bosnia Daily, 30. septembar 2015.

PDF verzija dostupna ovdje.

Kompletan članak dostupan na engleskom jeziku na ovom linku.