Politička participacija

12/04/2018
BiH, ni godinu i pol od usvajanja Zakona o sportu, još nije formirala Vijeće za sport

Izmijenjeni i dopunjeni Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini stupio je na snagu u septembru 2016. godine. Zakonom je uvedena i obaveza formiranja Vijeća za sport BiH,...

17/03/2017
Ako nastavimo ovim tempom i intenzitetom, do 2060. godine bismo mogli imati minimalno 40% žena u vlasti u Bosni i Hercegovini

Nakon održanih Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, u oktobru 2016. godine, za općinska vijeća/skupštine opština, gradska vijeća/skupštine gradova, općinske...

25/05/2016
PRIHVATIMO, POLITIČKE STRANKE SU MIZOGINE!

Neusvajanjem izmjena i dopuna Zakona o Vijeću ministara BiH na sjednici u utorak, 24. maja 2016, političke stranke su jasno pokazale šta misle o ravnopravnosti spolova. Prije...

04/05/2016
Usvojene izmjene Zakona o Vijeću ministara BiH

Na 28. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na prvom čitanju, usvojen je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara...

06/04/2016
Saradnjom do ravnopravnosti spolova u Kantonu Sarajevo

Na inicijativu Sarajevskog otvorenog centra, u utorak 5. aprila 2016, u prostorijama Skupštine Kantona Sarajevo, održan je radni sastanak „Ka unapređenju ravnopravnosti...

17/03/2016
Uskoro 50% žena na izbornim listama?

Na devetoj sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrali su se prijedlozi Okvirnog zakona o...