Politička participacija

Sarajevski otvoreni centar aktivno djeluje u oblasti poboljšanja političke participacije žena u Bosni i Hercegovini, te zagovara za izmjene zakonskih legislativa i usvajanje novih, kao i za izmjene postojećih i usvajanje novih mjera, te implementaciju strategija i akcionih planova, kako bi se na taj način postigla puna ravnopravnost žena i osigurala zaštita njihovih prava.

25/05/2016
PRIHVATIMO, POLITIČKE STRANKE SU MIZOGINE!

Neusvajanjem izmjena i dopuna Zakona o Vijeću ministara BiH na sjednici u utorak, 24. maja 2016, političke stranke su jasno pokazale šta misle o ravnopravnosti spolova. Prije...

04/05/2016
Usvojene izmjene Zakona o Vijeću ministara BiH

Na 28. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na prvom čitanju, usvojen je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara...

06/04/2016
Saradnjom do ravnopravnosti spolova u Kantonu Sarajevo

Na inicijativu Sarajevskog otvorenog centra, u utorak 5. aprila 2016, u prostorijama Skupštine Kantona Sarajevo, održan je radni sastanak „Ka unapređenju ravnopravnosti...

17/03/2016
Uskoro 50% žena na izbornim listama?

Na devetoj sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrali su se prijedlozi Okvirnog zakona o...

25/02/2016
Obilježavanje Osmog marta u Parlamentu Federacije BiH

Sarajevski otvoreni centar, kao organizacija koja zagovara puno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju LGBT (lezbejki, gejeva, biseksualnih i trans*) osoba i žena, na...

23/02/2016
Ne ukidajte postojeću rodnu kvotu u Izbornom zakonu BiH, nego je povećajte na 50%

Na inicijativu Sarajevskog otvorenog centra, Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, Ženska mreža BiH, Incijativa Građanke za ustavne promjene, Sigurna mreža BiH,...